Vedenie koncernu

Dozorná rada nadácie Würth Group

Koncern Würth Group je rodinný podnik. V roku 1987 bol majetok firmy rozdelený do viacerých rodinných nadácií. Predsedom dozornej rady nadácie Würth Group je Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth.

Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth

Predseda dozornej rady nadácie Würth Group

Poradcovia koncernu Würth Group

Kolégium poradcov je najvyšším dozorným a kontrolným orgánom Würth Group. Poskytuje rady v otázkach stratégie, schvaľuje plánovanie podniku, ako aj použitie finančných prostriedkov. Zvoláva členov vedenia koncernu, konferenciu vedenia a obchodných riaditeľov obratovo najsilnejších spoločností.

Bettina Würth

Predsedkyňa kolégia poradcov koncernu Würth Group

Vedenie koncernu Würth Group

Vedenie koncernu - porovnateľné s predstavenstvom koncernového holdingu - je najvyšším rozhodovacím grémiom Würth Group a tvorí ho sedem členov. K najdôležitejším úlohám vedenia koncernu patria strategické plánovanie podniku, výber riadiacich pracovníkov a riadenie strategických obchodných jednotiek a funkčných úsekov.


Robert Friedmann
Hovorca vedenia koncernu
Würth Group

Peter Zürn

Zástupca hovorcu vedenia
koncernu Würth Group


Joachim Kaltmaier

Člen vedenia koncernu
Würth Group
 
Uwe Hohlfeld

Člen vedenia koncernu
Würth Group