Organizačná štruktúra

Organizácia firmy je rozdelená na vonkajšiu a vnútornú službu resp. správu. Zatiaľ čo vonkajšia služba vykonáva svoju činnosť v teréne (u zákazníka) a priamo sa podieľa na predaji, vnútorná služba má na starosti administratívnu a logistickú časť podnikania a tým zabezpečuje celkový chod firmy. Poskytuje takisto podporu i služby predajnému tímu i priamo zákazníkom.

Organizačná štruktúra:


Vonkajšia služba - predajný tím
V snahe čo najefektívnejšie vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov sa vonkajšia služba ďalej člení podľa zamerania na divízie: Auto, Cargo, Kovo, Drevo, Stavby a Industry. Tie sa ďalej členia na branže v regiónoch tak, aby bolo pokryté celé územie SR a boli sme nablízku každému zákazníkovi v ktoromkoľvek meste Slovenska.

Vnútorná služba - administratíva
Tím administratívy je organizovaný do jednotlivých oddelení podľa činnosti a úloh, ktoré vykonávajú. Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka, a preto sa v maximálnej miere snažíme podriaďovať všetky naše činnosti tomuto cieľu. Samostatné činnosti jednotlivých oddelení ako aj ich vzájomnú koordináciu a spoluprácu neustále zdokonaľujeme a zefektívňujeme. Našim krédom je presnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a ochota.