Würth klub

Oznámenie o ukončení Würth klubu

V súlade so Všeobecnými podmienkami Würth klubu, bod č.5, rozhodla firma Würth o zániku klubu k 31.10.2017. Bonusové body, nazbierané ku dňu zániku Würth klubu, budú zverejnené na webovej stránke firmy Würth do 7.11.2017.

Pokiaľ máte záujem čerpať bonusové body, žiadame Vás o vyplnenie tlačiva  Objednávka darčekov Würth klub a jeho zaslanie na e-mailovú adresu infoklub@wurth.sk najneskôr do 20.11.2017. Po tomto termíne nebude Objednávka akceptovaná. Nárok na čerpanie bonusových bodov vzniká až dňom uhradenia všetkých faktúr vystavených do 31.10.2017, vrátane.