Laboratóriá Würth

Akreditované skúšobné laboratórium (Nemecko)

Nezávislé materiálno-technické skúšobné laboratórium podľa požiadaviek DIN ISO/IEC 17025 slúži ako nadriadená skúšobňa v rámci koncernu Würth Group.

Skúšobné laboratórium (Švajčiarsko)

Určené hlavne na vstupnú kontrolu dodávaného tovaru do logistického centra koncernu Würth Group - spoločnosti Würth International AG. Okrem klasických mechanických skúšok sa laboratórium špecializuje aj na kontrolu chemických výrobkov.

Skúšobné laboratórium (Slovensko)

Laboratórium v Bratislave plní všetky požiadavky na skúšky prvotných vzoriek, nových výrobkov, ako aj štandardné skúšky.

Skúšobné laboratórium (Čína)

V Šanghaji sa skúšajú predovšetkým prvotné vzorky od ázijských dodávateľov. Pred každou dodávkou sa odoberajú a skúšajú vzorky, či zodpovedajú našim vysokým kvalitatívnym požiadavkám. Tým je zaručené, že do lodných zásielok sa dostane iba bezchybný tovar.

Skúšobné laboratórium (USA)

Slúži na skúšky mechanických vlastností ako tvrdosť, pevnosť v ťahu a v skrute, na rázovú skúšku vrubovej huževnatosti, mikrotvrdosti a rôzne funkčné skúšky.

Laboratóriá