Nadácia na Slovensku

Nadácia Slovensko

Uvedomujeme si, že sú ľudia, ktorým nemôžeme byť nápomocní prostredníctvom našich produktov a služieb a že profesionalita nie je všetko. Ak sa s ňou nespája srdce, je chladná a neosobná. Nadáciou Reinhold a Carmen Würth na Slovensku sa snažíme venovať svoju pozornosť aj skupinám ľudí, ktorí potrebujú pomocnú ruku iných.

Vecnými i finančnými darmi pomáhame každoročne chorým, handicapovaným a opusteným deťom v nemocniciach, ústavoch a detských domovoch, ako aj starým ľuďom v domovoch dôchodcov. Tiež podporujeme študentov a absolventov vysokých škôl v oblasti hospodárenia, umenia a techniky.

 

Niektoré z našich aktivít

2003 a 2004

Nadácia spoločnosti Würth Slovensko sa podieľala finančnou pomocou na organizácii motoristicko-vedomostnej súťaže Rallye - cesta do života, ktorá bola určená deťom z internátnej školy pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

2006

Dopomohli sme detskému domovu v Rohožníku zakúpiť potrebné vybavenie do kuchyne. V detskom domove v Šamoríne bola zase zakúpená deťom obuv a oblečenie. V Malackách sa deťom z domova rozžiarili očká, keď si pod stromčekom našli nové bicykle. Nezabudli sme ani na opustených starších dôchodcov v domove dôchodcov v Detve.

2007

Pomohli sme vedeniu detských domovov v Modre a v Kolíňanoch kúpou rôznych potrebných vecí pre deti. Zároveň sme finančne podporili organizátorov akcie „Deti samy sebe“, ktorá sa konala 2.12.2007 na Hlavnom námestí v Bratislave.

2009

V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalu „Most úsmevov“. Pre postihnuté deti v Nových Zámkoch sme zakúpili polohovateľné lôžko so zdravotným matracom. Seniorom v Bratislave sme pomohli zútulniť priestor v ich Domove. Nadácia prispela tiež k zakúpeniu mechanického invalidného vozíka pre ťažko zdravotne postihnutého pacienta

2010

Do základnej školy v Bratislave sme zakúpili športové vybavenie telocvične. V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalom „Blumiáda“ a „Charitánia“. Študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave sme darovali ceny pre klauzúrne práce maturantov. Seniorom v domove dôchodcov Jánova Lehota sme zabezpečili počítačové vybavenie terapeutickej miestnosti.

2011

Peňažný dar na udelenie Ceny Jána Vydru pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave.

2013

Peňažný dar na zriadenie multisenzorickej miestnosti pre klientov s ťažkou formou postihnutia v Domove sociálnych služieb v Detve.

2014

Peňažný dar na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre postihnutých žiakov na Základnej škole v Topoľčanoch.