nadacia

Nadáciu Würth založil v roku 1987 prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth s manželkou Carmen. Účelom nadácie je podpora vedy a výskumu, umenia a kultúry, vzdelávania a výchovy.

Nadáciou Reinhold a Carmen Würth na Slovensku sa snažíme venovať svoju pozornosť aj skupinám ľudí, ktorí potrebujú pomocnú ruku iných. Vecnými i finančnými darmi pomáhame chorým, handicapovaným a opusteným deťom v nemocniciach, ústavoch a detských domovoch, ako aj starým ľuďom v domovoch dôchodcov. Tiež podporujeme študentov a absolventov vysokých škôl v oblasti hospodárenia, umenia a techniky.