Zbierka umenia

Kunsthalle

Meno Würth je od 60. rokov spájané už nielen s obchodom, ale aj s umením. Reinhold Würth vtedy založil zbierku umenia Würth, ktorá zhromažďuje diela z 20. a 21. storočia. Dnes zbierka zahŕňa už viac ako 12.500 diel rôznych maliarov, grafikov a sochárov. Domovom pre túto zbierku sa stalo Múzeum Würth v Künzelsau, a tiež Výstavná sieň v Schwäbisch Hall, ktoré nechal zriadiť Reinhold Würth a ktoré sú pod záštitou spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG. Na oboch miestach sa konajú výstavy umeleckých diel nielen zo zbierky Würth, ale aj z mnoho iných zbierok, vrátane národných galérií niektorých krajín. Naopak mnohé národné galérie si pre svoje výstavy zapožičali diela práve zo zbierky Würth.

Muzeum

Počnúc modernou, diel neskorého impresionizmu a expresionizmu (Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Baum, Heinrich von Zügel, Max Liebermann, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Gabriele Münter, Emil Nolde, Max Beckmann a mnoho ďalších) nasledujú líniu klasické abstrakcie, hlavne diela francúzskeho Ecole de Paris (Serge Poliakoff, Alberto Magnelli, Augste Herbin, Aurélie Nemours, Sonia Delaunay-Terk, Victor Vasarely, Jean Dewasne, Jean Deyrolle, André Heurtaux, Franišek Kupka, Hans Hartung, Max Bill, Josef Albers, Henryk Stazewski, Robert Jacobsen a mnoho ďalších).

Tiež sú početne zastúpené súčasné figurálne pozície umelcov ako sú Markus Lüpertz, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Bernd Koberling, Rainer Fetting, Jörg Immendorf, Helmut Middendorf alebo Dieter Hacker. Ťažisko zbierky je v rozdieloch jednotlivých pozícií, ako v dielach od Alfreda Hrdličku, Christo & Jeanne-Claude, José de Guimarăes a Roberta Jacobsena.

Na základe výstavných projektov, ktoré sa konali v minulosti, si zachovalo svoju váhu aj umenie z rôznych krajín, ako Mexika, Rakúska, Poľska a Španielska. Mimoriadna je okrem toho aj koncentrácia na sochárstvo, nielen v dielach od Hrdličku, ale aj rozsiahle diela od umelcov ako Jean Arp, Horst Antes, Max Bill, Anthony Caro, Eduardo Chillida, Bernhard Luginbühl, Lun Tuchnowski i ďalších.