Würth a šport

Würth a šport majú veľa spoločného a patria už dávno k sebe.

Každý športovec túži po najvyššej méte, byť najlepší spomedzi ostatných a dosahovať špičkové výkony. Neustále preto musí na sebe pracovať, zdokonaľovať sa a zo dňa na deň si kladie na seba vyššie nároky. Takisto aj Würth neustále pracuje na zlepšovaní svojich výrobkov a snaží sa prichádzať na trh s inovatívnymi a kvalitnejšími produktmi.

Posolstvo úzkej spätosti medzi našou značkou a športom prezentujeme svojim zákazníkom, zamestnancom i širokej verejnosti prostredníctvom športového sponzoringu.