Divízia INDUSTRY

Industry

Divízia INDUSTRY sa špecializuje na priemysel so sériovou výrobou. Je celo sortimentný a logistický dodávateľ v oblasti montážnej techniky, ktorý je nápomocný pri optimalizácii zásobovania výroby C-dielmi. Ku štandardnému Würth sortimentu ponúka taktiež špeciálne a výkresové diely podľa presných potrieb špecifikovaných zákazníkom v zásobovacom systéme KANBAN.

Pomáhame k efektívnejšej výrobe:

  • zjednodušenie procesov,
  • istota zásobovania,
  • transparentnosť procesov,
  • zníženie nákladov na procesy,
  • zníženie množstva dodávateľov,
  • zníženie viazaného kapitálu,
  • koncentrácia na kľúčové procesy.