Divízia INDUSTRY

Industry

Divízia INDUSTRY sa špecializuje na priemysel so sériovou výrobou. Je celo sortimentný a logistický dodávateľ v oblasti montážnej techniky, ktorý je nápomocný pri optimalizácii zásobovania výroby C-dielmi. Ku štandardnému Würth sortimentu ponúka taktiež špeciálne a výkresové diely podľa presných potrieb špecifikovaných zákazníkom v zásobovacom systéme KANBAN.

Ponuku produktov v tomto odvetví nájdete v rôznych branžových brožúrach a letákoch, ako aj na našom online shope.