KANBAN

CPS

CPS® KANBAN

Zjednodušenie skladových a objednávacích procesov pri nepravidelných alebo neplánovaných požiadavkách v oblastiach výroby, údržby a servisu. Vďaka skenovaniu a priamemu prenosu dát je možné individuálne zadefinovanie všetkých požadovaných položiek do systému.

Výhody zásobovania systémom KANBAN

 • Nie je potrebné dohadovanie medzi miestom spotreby a zásobovania.
 • Nie je nutné zháňať ponuky a preverovať ich.
 • Odpadajú dispozičné problémy.
 • Žiadne sledovanie tovaru a termínov.
 • Dodávateľov špeciálnych dielov vyhľadáva Würth.
 • Odpadá vnútropodniková preprava.
 • Inventúry sa stávajú nepotrebnými.
 • Minimálna viazanosť kapitálu vďaka zníženiu skladových zásob.
 • Klesajúce nároky na drahé skladové priestory blokované produktami s nízkou hodnotou.
 • Odpadá problematika nadmerných zásob.
 • Zvýšenie produktivity vo vnútorných procesoch.