Protipožiarna ochrana

ohen

Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody, križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií. Požiarna odolnosť nie je reakcia na oheň! Na Slovenskom trhu je len veľmi málo firiem, ktoré majú svoje produkty otestované na protipožiarnu odolnosť. Sme hrdí, že firma Würth je jednou z nich. Požiarna odolnosť udáva presný čas v minútach, pokiaľ dôjde k strate účinnosti požiarnej upchávky, čo reakcia na oheň neudáva. Máme všetky potrebné skúšky, certifikáty, osvedčenia, ktoré sú nevyhnutné k Vašej bezproblémovej kolaudácii.

protipoziarne systemy

Výhody:

• Profesionálna podpora vo fáze prípravy a optimalizácie projektovej dokumentácie.
• V následnej fáze naša podpora aj priamo na stavenisku pri samotnej realizácií stavby.
• Profesionálne a odborné zaškolenie realizačných firiem, ktorého výstupom je udelenie oprávnenia na realizáciu protipožiarnych upchávok. Vydáva sa na konkrétnu osobu a realizačnú spoločnosť.
• Špičková kvalita produktov a protipožiarnych systémov Würth s dlhoročnou tradíciou.
• Rýchla a jednoduchá aplikácia.
• Všetky potrebne doklady a skúšky.
• Flexibilné dodávky v rámci celej SR s využitím našej siete predajných pobočiek Würth a osobnej starostlivosti prostredníctvom obchodných zástupcov priamo u Vás.

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch z protipožiarneho sortimentu nájdete v našom katalógu alebo na našom online shope.

projekt

Naši špecialisti a obchodní zástupcovia sú pripravení poskytnúť Vám všetky informácie, kompetentne poradiť a navrhnúťpre Vás to najvhodnejšie riešenie.

Vaša kontaktná osoba:

Jozef Daňko
M: 0904 745 579
jozef.danko@wurth.sk