Investujte do ľudí, nie strojov

Investujte do ľudí, nie strojov

Pre firmy začína byť prenájom strojov a zariadení výhodnejší, uvoľnia si tým kapitál na vlastný biznis.

Priemysel zažíva svoju štvrtú revolúciu, nositeľom ktorej je najmä digitalizácia a optimalizácia všetkých podnikových procesov. Všetko so všetkým komunikuje, vrátane pracovníkov, strojov a zariadení. Ako sa však ukazuje, práve s nástupom drahých smart technológií si firmy čoraz viac začínajú uvedomovať, že sa oplatí investovať najmä do ľudí a core biznisu, a stroje a zariadenia si prenajímať.

Prenájom šetrí kapitál

„Hlavný dôvod, prečo firmy uprednostňujú prenájom strojov a zariadení, je, že si tým uvoľňujú prostriedky na vlastný biznis. Vyhnú sa vysokej vstupnej investícii, no stroje a zariadenia využívajú spolu so službami a smart technológiami od prvej minúty,“ hovorí Vladimír Petráš, divízny manažér Industry v spoločnosti Würth. Nadnárodný koncern je globálnou jednotkou v predaji montážneho a upevňovacieho materiálu a významný dodávateľ pre priemysel. Ako podotýka Vladimír Petráš, outsourcing vybavenia zároveň umožňuje optimalizáciu procesov v rámci logistiky. „Dnes je to nielen nevyhnutnosť, ale práve smart logistika zvyšuje najmä výrobným firmám konkurencieschopnosť a prináša úspory v tisícoch,“ podotýka. A to najmä pri takých položkách, ako sú tzv. C diely - pomocný režijný materiál, spojovací materiál, drobné ručné náradie a nástroje či spotrebná chémia, kde je drahá najmä logistika obstarania a kontroly, administratíva či skladové priestory, no nie cena spotrebného materiálu.

Výrobné či servisné firmy si dnes napríklad môžu prenajať plne funkčnú mobilnú dielňu, ktorá je vybavená presne podľa požiadaviek klienta. „Pre servisné spoločnosti je napríklad neefektívne prísť k zákazníkovi po stroj či iné zariadenie na opravu, keď tak môžu urobiť na mieste. Kúpa inteligentnej dielne na kolesách však vyžaduje zbytočne vysokú vstupnú investíciu a servisné náklady, najmä keď biznis môžu riešiť cez prenájom takéhoto zariadenia, mať ho vybavený podľa potrieb a využívať za nízky mesačný poplatok,“ hovorí Vladimír Petráš. Záujem výrobných firiem napríklad rastie aj pokiaľ ide o inteligentné pracoviská. Tie umožňujú využívať smart riešenia a flexibilne vďaka rôznym variabilným systémom usporiadať pracovisko aj pri obmedzenom priestore v hale, pri montážnej linke, v sklade, jednoducho kdekoľvek. „Smart riešenia napríklad umožňujú zapamätať si nastavenie výšky pracovného stola a rozloženia náradia aj pre niekoľkých pracovníkov,“ spresňuje Vladimír Petráš.

Vyskladajte si prenájom podľa potrieb

Prenájom, respektíve priamo operatívny lízing, kde zariadenia nevlastníte, ale si ich za mesačnú platbu prenajímate a užívate, dostáva zelenú napríklad aj v prípade automatických výdajných a objednávacích zariadení. „Najmä pre výrobné firmy ide o ušetrenie tisícov eur. Jednak sa vyhnú spomínanej vysokej vstupnej investícii za zariadenie, no zároveň napríklad pri stavbe nemusia zastaviť pracovný proces pre, povedzme, pracovné rukavice či pracovné náradie, ani absolvovať zdĺhavý administratívny schvaľovací proces, kto je oprávnený náradie dostať,“ vysvetľuje Vladimír Petráš. Produktové automaty totiž umožňujú nielen modulárne nastavenie počtu produktových položiek, ktoré firma najčastejšie potrebuje, ale aj výdaj na identifikačnú kartu. Podľa nej firma presne vie, kto a v akom počte spotrebný materiál z automatu odoberal. Tým má aj presné štatistiky spotreby. Smart riešenia zároveň umožňujú nastaviť logistiku aj na automatické doobjednávanie použitého tovaru. „Na trhu sú už na prenájom aj vysoko inteligentné riešenia, ako inteligentné boxy či regály, ktoré dokážu sami vyhodnocovať situáciu a komunikovať s dodávateľom prenosom cez rádiové vlny,“ spresňuje Petráš. Smart regál napríklad v pravidelných intervaloch dokáže vyhodnocovať hmotnosť boxov, ktoré sú na ňom a zasielať tieto informácie do systému. To umožňuje dodávateľovi okamžite zareagovať a chýbajúci tovar pripraviť na expedovanie na dohodnuté miesto a čas. V prípade veľkých, paletových systémov, sú zas riešením inteligentné schránky, kde sa scanujú a odosielajú informácie o celej palete, na ktorej boli produkty. Údaje na etikete s EAN kódom si obvykle volí firma podľa toho, či chce len počet a šaržu výrobku, alebo aj bližšie označenie miesta výkonu práce, kam má byť tovar dodaný. Súčasťou prenájmu môže byť aj čítačka čiarových kódov, ktorá po naskenovaní štítku z boxu automaticky odošle informáciu k dodávateľovi, aby pripravil chýbajúci tovar na expedovanie. Tým, že čítačka je vybavená optickým a akustickým potvrdením načítania, znižuje sa akékoľvek riziko tvorby chýb pri objednávke. „Profesionálna smart logistika umožňujú plne synchronizovať jednotlivé procesy, prenájmom zariadení si zároveň šetrí firma finančné prostriedky na vlastný biznis, ďalej si šetrí čas na skladové priestory, administratívu a hlavne si šetrí ľudský kapitál,“ podotýka odborník.