Všeobecnoprospešná nadácia Würth


Už desaťročia sa firma Würth venuje angažovanej kultúrnej práci. Navyše v roku 1987 založil Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold s manželkou Carmen Würth nadáciu Würth. Kapitál nadácie bol v tom čase vo výške jeden milión DM a pravidelne sa zvyšoval. V súčasnosti je jeho hodnota 3,86 milióna eur.

Účelom nadácie je podpora vedy a výskumu, umenia a kultúry, vzdelávania a výchovy.