Kvalita a inovácie

Laboratóriá Würth Laboratóriá Würth Laboratóriá Würth

Značka Würth je zárukou profesionálnej kvality a spoľahlivosti

Našim cieľom je poskytnúť zákazníkom vysoký štandard kvality, ktorý im zaručí efektívnu prácu, vysoké nasadenie a istotu, že sa môžu na výrobky Würth vždy spoľahnúť. S týmto zámerom starostlivo vyberáme našich dodávateľov a prevádzkujeme viaceré vlastné laboratóriá a skúšobné dielne, v ktorých spolu viac ako 220 pracovníkov každý deň preveruje kvalitu a spoľahlivosť našich výrobkov.

Würth is quality

Vedúce postavenie na trhu montážnej techniky dosahujeme nielen našimi kvalitnými výrobkami, ale aj vďaka odbornému poradenstvu a poskytovaným službám. Profesionalitu a kompetentnosť našich obchodných zástupcov zaisťujeme pravidelnými školeniami, aby mohli zákazníkom vždy kompetentne poradiť a odporučiť optimálne riešenie. Špecializácia predajného tímu do rôznych divízii a brandží nám zas umožňuje ešte detailnejšie sa venovať jednotlivým oblastiam podnikania našich zákazníkov a lepšie sa orientovať na ich potreby.

Naša materská spoločnosť je držiteľom certifikátu riadenia kvality ISO 9001 a certifikátu životného prostredia ISO 14001

Naša filozofia kvality zahŕňa aj všetky procesy, ktoré v našom koncerne prebiehajú. To sa okrem iného prejavuje v systéme riadenia kvality, ktorý materská spoločnosť - Adolf Würth GmbH & Co. KG - implementovala už v roku 1993. Tento systém dnes spĺňa požiadavky podľa novej normy, orientovanej na procesy - ISO 9001:2008. Okrem toho štátna skúšobňa TÜV Süddeutschland tiež osvedčila využívanie manažmentu ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001:2004.

 

AW upnutie

 

NEUSTÁLE INOVÁCIE

Spolupráca s nezávislými ústavmi, vysokými školami, poradcami z radov zákazníkov a podnety z našich osobných stretnutí so zákazníkmi, orientované na potreby praxe, tvoria základňu aktívneho vývoja našich výrobkov. Tieto nové myšlienky sa snažíme následne realizovať a až keď sú splnené presne zadefinované normy kvality, potom uvádzame náš výrobok do predaja. Plodmi tejto činnosti sú desiatky patentov, priemyselných a dizajnových vzorov, na ktoré vlastníme exkluzivitu predaja na trhu.

Naša silná orientácia na inovácie nás robí schopnými ponúknuť našim zákazníkom to najlepšie a najmodernejšie, čo doba prináša a čo im pomôže maximálne uľahčiť či zefektívniť ich prácu.

 

Laboratóriá Würth Laboratóriá Würth Laboratóriá Würth

 

LABORATÓRIÁ WÜRTH

Akreditované skúšobné laboratórium (Nemecko)

Nezávislé materiálno-technické skúšobné laboratórium podľa požiadaviek DIN ISO/IEC 17025 slúži ako nadriadená skúšobňa v rámci koncernu Würth Group.

Skúšobné laboratórium (Švajčiarsko)

Určené hlavne na vstupnú kontrolu dodávaného tovaru do logistického centra koncernu Würth Group - spoločnosti Würth International AG. Okrem klasických mechanických skúšok sa laboratórium špecializuje aj na kontrolu chemických výrobkov.

Skúšobné laboratórium (Slovensko)

Laboratórium v Bratislave plní všetky požiadavky na skúšky prvotných vzoriek, nových výrobkov, ako aj štandardné skúšky.

Skúšobné laboratórium (Čína)

V Šanghaji sa skúšajú predovšetkým prvotné vzorky od ázijských dodávateľov. Pred každou dodávkou sa odoberajú a skúšajú vzorky, či zodpovedajú našim vysokým kvalitatívnym požiadavkám. Tým je zaručené, že do lodných zásielok sa dostane iba bezchybný tovar.

Skúšobné laboratórium (USA)

Slúži na skúšky mechanických vlastností ako tvrdosť, pevnosť v ťahu a v skrute, na rázovú skúšku vrubovej huževnatosti, mikrotvrdosti a rôzne funkčné skúšky.

Laboratóriá