Elektronické obstarávanie

E-obstarávanie

Elektronickým obstarávaním dokážete optimalizovať svoje obstarávacie procesy a profitovať z ich efektívnejšieho a rýchlejšieho priebehu. Informujte sa teraz viac u svojho obchodného zástupcu (prípadne prostredníctvom nášho online formulára) na tieto možnosti v spolupráci s firmou Würth. Spoločne pre vás nájdeme najideálnejšie riešenie, ktoré ušetrí váš čas aj peniaze.

Čo je elektronické obstarávanie?

Elektronické obstarávanie (resp. E-Procurement) prestavuje obstarávanie tovarov využitím elektronickej výmeny dát. Zahŕňa všetky procesy počnúc objednávkou až po kontrolu faktúry. Automatizácia výmeny údajov prostredníctvom informačných technológií ponúka všetkým zúčastneným stranám rozhodujúce výhody.

Aké výhody získam vďaka elektronickému obstarávaniu?
 • Už žiadne zdĺhavé manuálne zadávanie a kontrola objednávaných položiek
 • Obmedzenie chybovosti a viac kontroly v procesoch obstarávania
 • Menej papierov a tým šetrenie životného prostredia
 • Menej účtovania a administratívy
 • Zrýchlenie toku dokumentov
 • Až o 30% nižšie procesné náklady na obstarávanie
 • Možnosť koncentrovať sa viac na svoj kľúčový biznis

= Úspora času i peňazí!

Prečo je elektronické obstarávanie pre mňa také dôležité?
 • Je jedno, či ide o lacný C-diel alebo nákladný A-diel, finančné i časové náklady na ich obstarávanie sú rovnaké. Predovšetkým pri drobných C-dieloch prevyšujú interné procesné náklady, s nimi spojené, ich vlastnú hodnotu.
 • Od okamihu potvrdenia objednávky cez príjem tovaru a kontrolu dodávky až po kontrolu faktúry musia byť všetky procesy účtovne podchytené a spracované. V manuálnom procese obstarávania predstavuje toto pre firmu veľké časové straty – a čas sú peniaze!
 • Vaše obstarávacie náklady zredukujete pomocou elektronického obstarávania.

Vaše obstarávacie náklady zredukujete pomocou elektronického obstarávania.

1. Vznik požiadavky (resp. dopytu)
 • Jednoduché a priame vytvorenie objednávky vo vlastnom informačnom systéme
 • Dodatočné zjednodušenie je možné použitím Würth skenera čiarových kódov
 • Možnosť použiť aj vlastné skenovacie zariadenie
2. Nákup
 • Okamžité vytvorenie objednávky vo vlastnom alebo externom systéme
 • Automatizované schvaľovanie a objednávanie z vlastného systému
 • Priama komunikácia s dodávateľom cez rozhranie
3. Príjem objednávky u dodávateľa
 • Bezprostredné automatické prijatie a okamžité spracovanie objednávky dodávateľom
 • Priame automatické potvrdenie objednávky cez rozhranie; žiadne papierovanie
 • Najkratšie možné dodacie doby vďaka priamemu elektronickému prenosu informácií
 • Zachovanie vašich vlastných produktových/ artiklových čísiel
4. Dodanie a príjem tovaru
 • Priamy záznam údajov a kontrola vo vlastnom systéme, napr. prostredníctvom vášho skenovacieho zariadenia
 • Priame automatizované prevzatie informácií u dodacieho listu do zákazníckeho systému
 • Elektronický dodací list s jednotlivými pozíciami už v systéme; papier je priložený k tovaru
5. Fakturácia a úhrada
 • Priame, automatizované účtovanie a spracovanie položiek vo vlastnom systéme
 • Okamžitá kontrola faktúry vo vlastnom systéme prostredníctvom automatického porovnania cien, dodacieho listu a faktúry
 • Na požiadanie okamžitý automatický prevodu dokumentov daňovému poradcovi
 • Možnosť členenia faktúr podľa nákladových stredísk
Technické informácie:

Würth podporuje nasledovné protokoly:

 • EDIFACT
 • VDA
 • SAP/IDOC
 • Datanorm
 • a o mnoho viac...(radi pre vás pripravíme aj špeciálne individuálne riešenie)

Výmena dát je možná prostredníctvom týchto kanálov:

 • OFTP prostredníctvom ISDN / TCP
 • OFTP2 prostredníctvom TCP
 • FTP/S Client / Server
 • SFTP Client / Server
 • http/s
 • AS2
 • Mail / SMTP
 • VAN (GXS, X.400)
 • a na ďalších kanáloch pracujeme...