Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

Cieľom a osobitosťou kultúrnej angažovanosti spoločnosti Würth je prepojenie umenia a sveta práce. Múzeá v Künzelsau a Schwäbisch Hall vznikli ako výsledok iniciatívy pána Reinholda Würtha, ktorý od šesťdesiatych rokov umenie zbiera a mecenášsky podporuje.

Kultúrne a sociálne ponuky dopĺňajú všedný pracovný deň pracovníkov v zmysle živej firemnej kultúry, do ktorej sú začlenené aj aktivity múzea. Ako investícia do ľudí, nie ako luxus, sa tu má sprostredkovať umenie zamestnancom a širokej verejnosti aj mimo kultúrnych centier, aby sa zvýšila kvalita života a práce ľudí.

Viac o umení a kultúre v koncerne Würth Group.

 

ARCHITEKTÚRA

Spoločnosť Würth kladie veľký dôraz na pracovné prostredie svojich zamestnancov a budovanie Corporate Identity (firemnej identity) vo vzťahu so zamestnancami i širokou verejnosťou. Preto si dáva pri výstavbe svojich budov všade vo svete záležať na ich architektonickom riešení.

Či je to v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Španielsku, Dánsku alebo Českej Republike, architektúra firemných sídel Würth má jedinečný charakter a nezameniteľnú podobu. Všade bola realizácia konceptu zverená renomovaným architektom, ktorí dostali za úlohu vyjadriť firemnú filozofiu spoločnosti a zároveň zachovať štýl, typický pre danú krajinu.

Würth Nemecko

Würth Nemecko

Würth Rakúsko

Würth Rakúsko

Würth Česko

Würth Česko

Würth International Švajčiarsko

Würth International Švajčiarsko

Würth Holandsko

Würth Holandsko

Würth Francúzsko

Würth Francúzsko

Würth Grécko

Würth Grécko

Würth Čína

Würth Čína

Würth Brazília

Würth Brazília

 

 

Künzelsau

MÚZEUM WÜRTH

Múzeum Würth je umiestené v správnej budove spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG v Künzelsau-Gaisbach. Tu je súčasne aj administratívne ústredie medzinárodne pôsobiacej spoločnosti Würth Group. Po pričlenení k centrále koncernu preto nemôžeme Múzeum Würth s jeho architektúrou posudzovať izolovane. Tím architektov zo Stuttgartu Siegfrieda Müllera a Maja Djordjevica neobvyklým spôsobom riešil funkčné prepojenie dvoch rôznych oblastí života - práce a kultúry, a tak vznikla na tomto mieste symbióza týchto dvoch svetov. Zákazníkovi, ktorý príde na návštevu, rovnako ako zamestnancovi firmy, sa naskytne možnosť nechať sa vtiahnuť do rozmanitých umeleckých aktivít múzea. Návštevník múzea, ktorý prichádza zvonku, zasa nachádza živú pracovnú činnosť, ktorá pulzuje v okolí. Možné sú akékoľvek stretnutia. V tomto spojení nemá model Würth v čase svojho vzniku obdobu.

Múzeum skrutiek

Múzeum skrutiek a závitov zobrazuje v stálej výstave technické exponáty, ktoré majú v širokom kontexte súvislosť so spojovacou technikou, ktorá je hlavným predmetom obchodnej činnosti firmy. V múzeu sa predstavuje deväť expozícií z rozličných oblastí použitia skrutiek a závitov v priemysle, technike a prostredí človeka: Skrutky a závity, Tvary skrutiek v prírode, Skrutka v umení, Lodná skrutka, Vrtuľa, Skrutky na zdvíhanie, lisovanie a stláčanie, Upevňovacie a nastavovacie skrutky, Skrutky v hovorovej reči. Táto časť múzea sa obracia predovšetkým na zákazníkov, na odborné školy a na zamestnancov. Mimoriadnu odozvu zaznamenala uvedená špeciálna výstava v roku 1995 "Skrutka medzi mocou a nádherou. Závit v antike", ktorú navštívilo viac ako 17.000 návštevníkov.

 

Kunsthalle

ZBIERKA UMENIA

Meno Würth je od 60. rokov spájané už nielen s obchodom, ale aj s umením. Reinhold Würth vtedy založil zbierku umenia Würth, ktorá zhromažďuje diela z 20. a 21. storočia. Dnes zbierka zahŕňa už viac ako 12.500 diel rôznych maliarov, grafikov a sochárov. Domovom pre túto zbierku sa stalo Múzeum Würth v Künzelsau, a tiež Výstavná sieň v Schwäbisch Hall, ktoré nechal zriadiť Reinhold Würth a ktoré sú pod záštitou spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG. Na oboch miestach sa konajú výstavy umeleckých diel nielen zo zbierky Würth, ale aj z mnoho iných zbierok, vrátane národných galérií niektorých krajín. Naopak mnohé národné galérie si pre svoje výstavy zapožičali diela práve zo zbierky Würth.

Muzeum

Počnúc modernou, diel neskorého impresionizmu a expresionizmu (Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Baum, Heinrich von Zügel, Max Liebermann, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Gabriele Münter, Emil Nolde, Max Beckmann a mnoho ďalších) nasledujú líniu klasické abstrakcie, hlavne diela francúzskeho Ecole de Paris (Serge Poliakoff, Alberto Magnelli, Augste Herbin, Aurélie Nemours, Sonia Delaunay-Terk, Victor Vasarely, Jean Dewasne, Jean Deyrolle, André Heurtaux, Franišek Kupka, Hans Hartung, Max Bill, Josef Albers, Henryk Stazewski, Robert Jacobsen a mnoho ďalších).

Tiež sú početne zastúpené súčasné figurálne pozície umelcov ako sú Markus Lüpertz, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Bernd Koberling, Rainer Fetting, Jörg Immendorf, Helmut Middendorf alebo Dieter Hacker. Ťažisko zbierky je v rozdieloch jednotlivých pozícií, ako v dielach od Alfreda Hrdličku, Christo & Jeanne-Claude, José de Guimarăes a Roberta Jacobsena.

Na základe výstavných projektov, ktoré sa konali v minulosti, si zachovalo svoju váhu aj umenie z rôznych krajín, ako Mexika, Rakúska, Poľska a Španielska. Mimoriadna je okrem toho aj koncentrácia na sochárstvo, nielen v dielach od Hrdličku, ale aj rozsiahle diela od umelcov ako Jean Arp, Horst Antes, Max Bill, Anthony Caro, Eduardo Chillida, Bernhard Luginbühl, Lun Tuchnowski i ďalších.