Würth Group

budova-koncern-1 budova-koncern-2 mapa-sveta

Würth: svetový líder v obchode s montážnym materiálom

Koncern Würth Group je svetovým lídrom v oblasti obchodu s montážnym a upevňovacím materiálom. V súčasnosti ho tvorí vyše 400 spoločností vo viac ako 80 krajinách a zamestnáva vyše 75.000 zamestnancov. Z nich viac než 32.000 sú obchodní zástupcovia na pevný pracovný úväzok.

Oblasti podnikania

Vo svojej hlavnej oblasti podnikania, ktorú zastrešujú Würth Line Companies, predstavuje predajný sortiment vyše 125 000 výrobkov pre remeselnícke a priemyselné prevádzky: od spojovacieho materiálu, cez náradie, až po chemicko-technické výrobky a ochranné pracovné prostriedky. Allied Companies sú zase spoločnosti koncernu, ktorých podnikanie, buď úzko súvisí s predajom montážneho materiálu, alebo ktoré zabezpečujú diverzifikované obchodné divízie. Tieto dopĺňajú ponuku o výrobky pre stavebné trhy a trhy pre domácich majstrov, elektroinštalačný materiál, elektronické diely (napr. dosky plošných spojov), ako aj solárne moduly a tiež finančné služby.

Sme rodinný podnik

Dnes dôveruje spoločnosti Würth takmer 6 miliónov zákazníkov na celom svete. Za dlhoročným úspechom koncernu Würth Group stoja ľudia a špeciálna firemná filozofia. Würth je rodinný podnik, ktorý v roku 1945 založil Adolf Würth. Dnešný predseda dozornej rady nadácie koncernu, Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, prevzal podnik po smrti svojho otca Adolfa ako 19-ročný. Od rokov budovania v povojnovom období, sa mu podarilo z vtedajšej prevádzky s dvomi zamestnancami vybudovať obchodný koncern, pôsobiaci na celom svete.

Naša filozofia

Je zásluhou Reinholda Würtha, že orientácia Würth Group má jasnú definíciu. Patrí sem silná politika značky, na budúcnosť orientovaná stratégia výrobkov, blízkosť k zákazníkom, jednoznačná ofenzíva kvality, vizionárske myslenie a v neposlednom rade silná firemná kultúra. Bettina Würth, dcéra Reinholda Würtha, ako predsedníčka dozornej rady a vedenie koncernu sa starajú, aby tieto hodnoty žili a ďalej sa rozvíjali.

Viac sa môžete dozvedieť na stránkach koncernu: Würth Group.