Reklamácie a záručný servis

MasterService

Od 1.3.2022 sme predĺžili záruku vybraných produktov pre všetkých zákazníkov a nad rámec zákonom stanovenej doby 12 mesiacov pre podnikateľské subjekty. Bližšie informácie nájdete v priloženej brožúre.

Predĺžená záručná doba

U niektorých produktoch vám ponúkame vzhľadom na ich mimoriadnu kvalitu aj dlhšie záručné doby. Napr. očkové kľúče POWERDRIV s 10-ročnou zárukou. Bližšie sa informujte u svojho obchodného zástupcu Würth alebo na našom oddelení zákazníckeho servisu.

Záručné a pozáručné opravy

Ak sa vyskytne nejaká závada počas záručnej doby, ktorá vznikla v dôsledku výrobnej chyby alebo chyby materiálu výrobku, máte nárok na jeho bezplatnú záručnú opravu. Ak sa závada vyskytne po uplynutí záručnej doby, sme takisto pripravení poskytnúť Vám rovnako kvalitné servisné služby a opravy v rámci pozáručných podmienok. Všetky podmienky uznania záruky nájdete v brožúre MasterService:

Zapožičiavanie strojov počas opráv

Würth prináša istotu do vášho podnikania. Vďaka možnosti bezplatného zapožičania náhradného stroja môže práca na vašej zákazke ďalej pokračovať. Našim zákazníkom ponúkame možnosť zapožičania náhradného stroja po dobu, kým je ich Würth stroj riešený v reklamačnom konaní. V prípade záujmu využiť uvedenú službu, vyplňte tento formulár alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu, prípadne náš zákaznícky servis: opravystrojov@wurth.sk.

Reklamačné podmienky

Presné podmienky reklamácií si môžete stiahnuť tu: Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok