Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth

Reinhold Würth s dcérou Bettinou Würth

Reinhold Würth s dcérou Bettinou Würth

Podnikateľ s dynamikou a náruživosťou

História koncernu Würth Group je neoddeliteľne spojená s podnikateľom prof. Dr. h. c. mult. Reinholdom Würthom, dnešným predsedom dozornej rady nadácie Würth Group. Budovanie rodinného podniku, ktorý dnes tvorí vyše 400 spoločností vo viac než 80 krajinách, má v medzinárodnom podnikateľskom prostredí za sebou veľkú históriu úspechu. V roku 1945 Adolf Würth založil v Nemecku materský podnik koncernu, spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG. Reinhold Würth začal v roku 1949 vo veku 14 rokov v otcovom veľkoobchode so skrutkami svoje obchodné učňovské roky. Po predčasnej smrti otca v roku 1954, vtedy ako 19-ročný, podnik prevzal. V rokoch výstavby v povojnovom období v Nemecku z vtedajšieho podniku s dvomi zamestnancami vybudoval obchodný koncern s aktivitami na celom svete.

V roku 2019 slávil koncern Würth Group s Reinholdom Würthom mimoriadnu udalosť: jeho 70-ročné pracovné jubileum a v roku 2020 oslávil profesor svoje 85. narodeniny za prítomnosti zamestnancov spoločnosti.

Špeciálna firemná kultúra

Reinhold Würth od raných počiatkov presadzoval firemnú kultúru, ktorá sa opiera o základné hodnoty ako optimizmus, dynamika, úcta k spolupracovníkom a ich výkonom, ako aj aktívna angažovanosť pre zákazníkov. Tieto sú hnacím motorom úspechu rodinného podniku. Jeho dcéra Bettina Würth, predsedkyňa dozornej rady Würth Group a vedenie koncernu Würth Group v tejto tradícii pokračujú a dbajú na to, aby tieto hodnoty prežívali a naďalej sa upevňovali.

Angažovaný pre spoločnosť

Počas svojej profesionálnej kariéry sa prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth všestranne angažoval v sociálnej a kultúrnej oblasti. Vášnivý zberateľ moderného a súčasného umenia už dlhé roky podporuje projekty v oblasti umenia a kultúry, výskumu a vedy, ako aj vzdelávania a výchovy. Na previazanie tejto angažovanosti, v roku 1987 spolu so svojou manželkou Carmen založil Všeobecne prospešnú nadáciu Würth. Od roku 1999 až do roku 2003 okrem toho viedol Interfakultatívny inštitút podnikateľských aktivít na univerzite v Karlsruhe (Bádensko-Württembersko) v Nemecku.

Zbierka umenia, vybudovaná Reinholdom Würthom v súčasnosti zahŕňa viac než 12 .500 umeleckých diel. Sú vystavené v štyroch múzeách v Nemecku, ako aj v desiatich umeleckých kolekciách v sídlach podnikov medzinárodných spoločností.

Viac sa dozviete na stránkach Würth Group.