Registračný formulár

Upozornenie: Tento formulár slúži na registráciu nového zákazníka do databázy zákazníkov a aktiváciu prístupu do Würth Online Shopu.

* Povinné údaje na vyplnenie.

Vyplnením uvedeného registračného formulára udeľujete spoločnosti Würth spol. s r.o. súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby Vám vyúčtoval dodanie tovaru a poskytované služby na základe objednávok faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme, a to jej zasielaním vo formáte PDF na vyššie uvedenú adresu. V prípade, že vám elektronický spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete následne požiadať o papierovú formu bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
Viac o formách fakturácie...