Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  
guardian

Divízia Industry v spoločnosti Würth je zameraná na pokrytie požiadaviek výrobného procesu a všetkých jeho súčastí so zameraním hlavne na C – Diely. Takéto diely sú rovnako dôležité pri výrobnom procese, nakoľko keď chýbajú tak bez nich výroba nemôže častokrát pokračovať ale pritom je ich jednotková cena zanedbateľná oproti položkám, ktoré tvoria z hľadiska nákladov podstatnejšiu časť. Presný opak však platí čo sa týka náročnosti ich obstarania a zabezpečenia do výroby. Častokrát je týchto drobných dielov, čo do počtu položiek, mnoho, ich sortiment je široký a tak isto dodávaný spravidla väčším počtom dodávateľov. Častokrát sa môžeme ešte stretnúť s mienkou, že na to aby takéto diely boli dostupné a dodané stačí poslať objednávku Vášmu dodávateľovi dielov. Avšak s istotou môžeme povedať, že to zďaleka nestačí, a je potreba oveľa viac úsilia a vstupy rôznych iných oddelení na to aby všetko bolo v dostatočnom množstve a v správny čas dostupné a pripravené na použitie. Celý tento obstarávací proces je vzhľadom na hodnotu C-Dielov veľmi nákladný a preto sme pripravili niekoľko Logistických konceptov, prostredníctvom ktorých vieme týmito materiálmi zásobovať Vašu spoločnosť a zároveň odbremeniť a výrazne zoštíhliť celý tento proces a dosiahnuť nemalé finančné úspory. Našim zákazníkom poskytujeme bezplatne analýzu takýchto nákladov a ich vyčíslenie dokážeme presne určiť finančnú hodnotu tohto procesu a zároveň ju preniesť do reality aplikovaním jedným z našich logistických konceptov. Pre viac informácií a prípadnú žiadosť a takúto analýzu a ponuku riešení nás kontaktujte na industry@wurth.sk alebo priamo u svojho obchodného zástupcu, sme Vám plne k dispozícii a radi s Vami nájdeme výhodné riešenie.

RFID

Dodávky komponentov do výrobného procesu, ich presnosť a hlavne dostupnosť dielov nabrali súčasnosti úplne nový rozmer. Drobné diely sú vo výrobe rovnako podstatné ako akýkoľvek iný komponent vstupujúci do výroby avšak drobných dielov je podstatne viac čo sa týka početnosti sortimentu a spravidla sú dodávané vždy viacerými dodávateľmi. Na ich zabezpečenie je tým pádom potrebné vynaloženie väčšej námahy a starostlivosti na to aby boli vždy dostupné v dostatočnom množstve pre Váš výrobný proces ako e je tomu u iných komponentov. Pre tieto diely poskytujeme našim zákazníkom logistický koncept KANBAN a jeho prevedenia ako napríklad RFID riešenie, ktoré zabezpečia aby diely boli vždy dostupné v dostatočnom množstve na správnom mieste bez potreby sledovania stavu zásob či vytvárania objednávok.

orsymat

ORSY®mat je automatizovaný obstarávací a výdajový systém spotrebných materiálov a C-dielov, ktoré využíva pri práci Váš personál. V reálnom čase vie monitorovať stav Vašich zásob a sám automaticky objednávať míňajúce sa spotrebné produkty, náradie...

c-diely

Skoro v každom výrobku či výrobe sa vyskytujú diely, ktoré sú navrhnuté presne pre daný výrobok a sú jedinečné, nezameniteľné, iné ako bežné normované diely DIN či ISO prípadne iné štandardy. Na základe výkresovej špecifikácie dokážeme takéto diely pre našich zákazníkov vyrobiť či zabezpečiť a dodávať na pravidelnej báze prípadne zaradiť do dodávok prostredníctvom jedného z našich logistických systémov ako je KANBAN či iné.

KIT

Vytvoríme Vám individuálny balíček v podobe montážneho kompletu, sady pre opravy prípadne zostavy náradia.Takéto balíčky môžu obsahovať rôzne príbaly, návody prípadne môžu byť označené etiketou s čiarovým kódom, tak ako si budete priať.

refillo

Šetrite svoje peniaze, a zároveň aj životné prostredie. Systém znovunaplniteľných aerosólových dóz Refillo® slúži pre opätovné napĺňanie sprejových dóz na rôzne chemické produkty ako sú napríklad odmasťovače, čističe či mazadlá na rôzne použitie. Tým, že nemusíte zakaždým po minutí sprejovej dózy otvoriť novú a likvidovať starú dózu výrazne napomáha vášmu odpadovému hospodárstvu a taktiež šetrí životné prostredie.

optistore

Profesionálne penové vložky na mieru vám zabezpečia nie len poriadok na pracovisku ale aj výrazne urýchlia kontrolu či inventúru dielov, náradia alebo iných komponentov. Vložky na mieru dokážeme vytvarovať a vykrojiť podľa Vašich požiadaviek, podľa tvarov špeciálneho náradia či nástrojov to všetko v rôznych hrúbkach a farebných prevedeniach.

GUARDIANS OF INDUSTRY

marek
Marek ČELIGA

Zástupca pre západné Slovensko

marek.celiga@wurth.sk
M: 0904 745 559

dana
Dana TVRDÍKOVÁ

Zástupkyňa pre stredné Slovensko

dana.tvrdikova@wurth.sk
M: 0904 745 525

milan
Milan DŽAČAR

Zástupca pre východné Slovensko

milan.dzacar@wurth.sk
M: 0904 745 544

martin
Martin ROMAN

Manager divízie Industry

martin.roman@wurth.sk
M: 0904 745 564