Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  
guardians

Divízia Industry v spoločnosti Würth je zameraná na pokrytie požiadaviek výrobného procesu a všetkých jeho súčastí so zameraním hlavne na C-diely. Takéto diely sú dôležité pri výrobnom procese, pretože keď chýbajú, výroba bez nich sa častokrát pozastaví. A pritom je ich jednotková cena zanedbateľná oproti položkám, ktoré tvoria z hľadiska nákladov podstatnejšiu časť. Presný opak však platí čo sa týka náročnosti ich obstarania a zabezpečenia do výroby. Často je týchto drobných dielov, čo do počtu položiek, mnoho, ich sortiment je široký, a tak isto dodávaný spravidla väčším počtom dodávateľov. Stále sa ešte stretávame s mienkou, že na to, aby takéto diely boli dostupné a dodané stačí poslať objednávku vášmu dodávateľovi dielov. Avšak s istotou môžeme povedať, že to zďaleka nestačí. Je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia a vstupy rôznych iných oddelení na to, aby všetko bolo v dostatočnom množstve a v správny čas dostupné a pripravené na použitie. Celý tento obstarávací proces je vzhľadom na hodnotu C-dielov veľmi nákladný, a preto sme pripravili niekoľko logistických konceptov, prostredníctvom ktorých vieme týmito materiálmi zásobovať vašu spoločnosť, a zároveň odbremeniť a výrazne zoštíhliť celý tento proces a dosiahnuť tak nemalé finančné úspory.

RFID

Systém s automatickým doplňovaním dielov priamo na výrobnej linke. Informácie o chýbajúcom tovare v reálnom čase vďaka technológii RFID.

orsymat

ORSY®mat je automatizovaný obstarávací a výdajový systém spotrebných materiálov a C-dielov, ktoré využíva pri práci váš personál. V čase vie monitorovať stav zásob a sám objednávať míňajúce sa produkty.

c-diely

Možnosť dodávky špeciálnych dielov vyrobených na mieru podľa výkresovej dokumentácie. Zabezpečíme celý proces nákupu takýchto dielov, skladovanie až po sériovú výrobu.

KIT

Vytvoríme vám individuálny balíček montážneho kompletu, sady pre opravy, prípadne zostavy náradia. Takéto balíčky môžu obsahovať rôzne príbaly, návody, alebo môžu byť označené etiketou s čiarovým kódom, atď.

refillo

Šetrite svoje peniaze, a zároveň aj životné prostredie. Systém znovunaplniteľných aerosólových dóz Refillo® slúži pre opätovné napĺňanie sprejových dóz na rôzne chemické produkty. Už nemusíte zakaždým otvoriť novú dózu a likvidovať starú. Výrazne to napomáha vášmu odpadovému hospodárstvu a taktiež šetrí životné prostredie.

optistore

Profesionálne penové vložky na mieru vám zabezpečia nie len poriadok na pracovisku ale aj výrazne urýchlia kontrolu či inventúru dielov, náradia alebo iných komponentov. Vložky na mieru dokážeme vytvarovať a vykrojiť podľa Vašich požiadaviek, podľa tvarov špeciálneho náradia či nástrojov to všetko v rôznych hrúbkach a farebných prevedeniach.

mix

Fázy zavádzania Industry 4.0 sú viaceré. Medzi ne jednoznačne patria optimalizácia procesov, redukcia prevádzkových nákladov a zvýšenie produktivity. Na to, aby sme dosiahli jednotlivé kroky, je v dôležité poznať a pomenovať jednotlivé stupne procesu obstarávania a toku materiálu, vedieť určiť koľko zdrojov je potrebné na ich zabezpečenie, či už ľudských zdrojov alebo času, a tým pádom aj finančných prostriedkov.

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom bezplatnú analýzu nákladov procesu toku c-dielov v ich spoločnosti, od samotného určenia potreby až po spotrebu daného dielu na výrobnej linke. Na základe tejto analýzy vieme ponúknuť vhodný koncept logistiky týchto dielov a implementovať ho. Výsledkom je uvoľnenie zdrojov vo vašej spoločnosti, následne viete tieto zdroje použiť na iný proces či úkon.

Pre viac informácií a prípadnú žiadosť o takúto analýzu a ponuku riešení nás kontaktujte na industry@wurth.sk alebo priamo u svojho obchodného zástupcu. Sme vám plne k dispozícii a radi s vami nájdeme výhodné riešenie.

GUARDIANS OF INDUSTRY

marek
Marek ČELIGA

Zástupca pre západné Slovensko

marek.celiga@wurth.sk
M: 0904 745 559

Milan Kováčik
Milan KOVÁČIK

Zástupca pre stredné Slovensko

milan.kovacik@wurth.sk
M: 0904 745 255

milan
Milan DŽAČAR

Zástupca pre východné Slovensko

milan.dzacar@wurth.sk
M: 0904 745 544

martin
Martin ROMAN

Manager divízie Industry

martin.roman@wurth.sk
M: 0904 745 564