Nadácia na Slovensku

Uvedomujeme si, že sú ľudia, ktorým nemôžeme byť nápomocní prostredníctvom našich produktov a služieb a že profesionalita nie je všetko. Ak sa s ňou nespája srdce, je chladná a neosobná. Nadáciou Reinhold a Carmen Würth na Slovensku sa snažíme venovať svoju pozornosť aj skupinám ľudí, ktorí potrebujú pomocnú ruku iných.

Vecnými a finančnými darmi pomáhame každoročne chorým, handicapovaným a opusteným deťom v nemocniciach, ústavoch a domovoch ako aj starým ľuďom v domovoch dôchodcov. Tiež podporujeme študentov a absolventov vysokých škôl v oblasti hospodárenia, umenia a techniky.

Niektoré z našich aktivít:

2003 a 2004
Nadácia spoločnosti Würth Slovensko sa podieľala finančnou pomocou na organizácii motoristicko-vedomostnej súťaže Rallye-cesta do života, ktorá bola určená deťom z internátnej školy pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

2006
Dopomohli sme detskému domovu v Rohožníku zakúpiť potrebné vybavenie do kuchyne. Detskému domovu v Šamoríne bola zase zakúpená deťom obuv a oblečenie. V Malackách sa deťom z domova rozžiarili očká, keď si pod stromčekom našli nové bicykle. Nezabudli sme ani na opustených starších dôchodcov v domove dôchodcov v Detve.

2007
Pomohli sme vedeniu detských domovov v Modre a v Kolíňanoch kúpou rôznych potrebných vecí pre deti. Zároveň sme finančne podporili organizátorov akcie „Deti samy sebe“, ktorá sa konala 2.12.2007 na Hlavnom námestí v Bratislave.

2009
V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalu „Most úsmevov“. Pre postihnuté deti v Nových Zámkoch sme zakúpili polohovateľné lôžko so zdravotným matracom. Seniorom v Bratislave sme pomohli zútulniť priestor v ich Domove. Nadácia prispela tiež k zakúpeniu mechanického invalidného vozíka pre ťažko zdravotne postihnutého pacienta

2010
Do základnej školy v Bratislave sme zakúpili športové vybavenie telocvične. V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalom „Blumiáda“ a „Charitánia“. Študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave sme darovali ceny pre klauzúrne práce maturantov. Seniorom v domove dôchodcov Jánova Lehota sme zabezpečili počítačové vybavenie terapeutickej miestnosti.

2011
Peňažný dar na udelenie Ceny Jána Vydru pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave.

2013
Peňažný dar na zriadenie multisenzorickej miestnosti pre klientov s ťažkou formou postihnutia v Domove sociálnych služieb v Detve.

2014
Peňažný dar na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre postihnutých žiakov na Základnej škole v Topoľčanoch.