Systém utesnenia pripájacej štrbiny medzi oknom a murivom

Veľa ľudí má nové plastové či drevené okná a napriek tomu im ťahá chlad od parapetnej dosky. Okná sú v poriadku. Istotne spĺňajú výrobcom deklarovaný koeficient prestupu tepla. Vlhkosť a chlad však prenikajú cez pripájaciu štrbinu medzi rámom okna a murivom.

Na Slovensku, na rozdiel od krajín západnej Európy, je momentálne väčšina nových plastových a drevených okien montovaných klasickým systémom: t.j. okno sa upevní na pracne alebo cez rám na AMO 3 skrutky "turbo šróby", následne sa štrbina vypení  1-komponentnou polyuretánovou (PU) penou a prekryje sa zvnútra aj zvonka omietkou. Toto riešenie však nie je dostatočné, pretože po čase začne dochádzať k tepelným únikom a orosovaniu. V dôsledku vyzrážania vodných pár začínajú plesnivieť vnútorné múry a v zime je cítiť chlad, ktorý ťahá od parapetnej dosky, prípadne dôjde až ku vnikaniu vody po ráme okna priamo do interiéru.

Riešenie tohto problému poskytujú výrobky značky Würth - systém utesňovacích pások (vonkajších a vnútorných) ako aj vysokokvalitná protihluková pena. Zabezpečujú paronepriepustné utesnenie pripájacej štrbiny medzi oknom a murivom z interiérovej strany a súčasne zabraňujú preniknutiu vonkajšej vlhkosti (dážď s nárazovým vetrom, hmla a pod.) z exteriérovej strany.

Jedinečnou je páska, ktorá v jednom kroku utesňuje zvnútra i zvonka – páska Würth Kombi Flex Duo. Vďaka nej je montáž jednoduchšia, rýchlejšia, a teda menej nákladná, pretože odpadá jeden pracovný úkon. Elastická dilatačná zóna trvalo absorbuje vnútorné i vonkajšie pohyby do 5 mm. Tým je zaručená bezpečnosť proti zatekaniu spôsobeného pohybom konštrukčných prvkov. Hoci je tento nový systém drahší v porovnaní s klasickým, cenový rozdiel je v pomere ku cene nových okien zanedbateľný. Navyše je garantovaná funkčnosť pripájacej štrbiny na 15 rokov.


Kvalita použitej montážnej peny je takisto mimoriadne dôležitá. Len pena, ktorá má dostatočné paroizolačné vlastnosti a je primerane odolná voči starnutiu, splní v konečnom dôsledku svoj účel. Na slovenskom trhu je Würth PU pena PURlogic TOP jedinečná a výnimočná:

 • So 6 certifikátmi platnými v EU:
  • zvuková izolácia s útlmovým koef. RSTw= 59 dB,
  • tepelná vodivosť - minimalizácia strát tepla pri 0,039 W(mK),
  • izolácia proti prúdeniu vzduchu (EN 1026),
  • paroizolačné vlastnosti (DIN EN ISO 12572),
  • energetická úspornosť podľa EnEV - o 9% nižšie náklady na vykurovanie (DIN 18055/EN 204),
  • skúšobný atest stavebno technického dozorného úradu.
 • Jemná, homogénna štruktúra.
 • Odolnosť voči starnutiu.
 • Rýchla montáž - nelepivá po 6 min., orezateľná po 8 min.