E-faktúra

e-faktura

Efektívny spôsob doručovania faktúr e-mailom v elektronickej podobe.

Prinášame vám jednoduchý, pohodlný, rýchly, bezpečný a ekologický spôsob doručovania faktúr v elektronickej podobe priamo na e-mailovú adresu. Už od septembra začneme automaticky postupne zavádzať elektronické faktúry, ktoré zabezpečia komfortný prístup, umožnia prehľadnú archiváciu a vyhľadávanie, či v prípade potreby možnosť preposlania faktúry ďalej e-mailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Vážený zákazník, v prípade, že aj po 15.9.2018 máte záujem od nás dostávať faktúry v tradičnej papierovej forme, môžete o to požiadať bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov, a to vyplnením formulára Žiadosť o zmenu formy fakturácie. Vyberte si, prosím, možnosť “Zasielanie papierových faktúr namiesto elektronických”, doplňte meno, e-mail, IČO a vaše zákaznícke číslo.

V prípade, že si službu zasielania elektronickej faktúry chcete zriadiť už dnes, môžete tak urobiť vyplnením elektronického formulára Žiadosť o zmenu formy fakturácie.

V tejto súvislosti sme zmenili aj VOP. Ich presné znenie nájdete tu.