Kontatné údaje

Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
E-Mail: wurth@wurth.sk
Internet: www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
0800 121 854

Radi vám odpovieme na vaše otázky aj prostredníctvom e-mailu:
objednavky@wurth.sk objednavky@wurth.sk - objednávky, registrácia zákazníkov...
reklamacie@wurth.sk reklamacie@wurth.sk - reklamácie, dobropisy, prefakturácia...
opravystrojov@wurth.sk opravystrojov@wurth.sk - záručné, pozáručné opravy a zapožičanie strojov...

IČO: 00684864
IČ DPH: SK 2020332534
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK0711110000001015263000
BIC: UNCRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 146/B.

Výpis z obchodného registra (odkaz na Obchodný register).