Zoznam zložiek podľa Nariadenia (EK) č. 648/2004

  • Čistič hmyzu 400 ml - obj.č. 5861 900 007
  • Čistič Easy 400 ml - obj.č. 5861 900 006
  • Čistič skiel 400 ml - obj.č. 5861 900 008
  • Čistič diskov 400 ml - 5861 900 009