Manažment C-dielov

Manažment C-dielov

Cieľom progresívnych firiem je neustále znižovanie výrobných nákladov, nákladov na údržbu a skladové hospodárstvo. Isto ste už v tejto veci urobili opatrenia, pričom k tým najjednoduchším patrí znižovanie nákupných cien vstupných materiálov. Würth Vám ponúka ďalšie možnosti, ktoré využívajú v súčasnosti moderné, perspektívne firmy hlavne malého a stredného charakteru už aj u nás na Slovensku.

Vo všeobecnosti vo výrobných firmách a v údržbe platí, že náklady pozostávajú z položiek nasledovných 3 typov:

  • A-diely: materiály určené na spracovanie, komponenty zabudované vo výrobku
  • B-diely: stroje, nástroje, manipulačná technika, náhradné diely
  • C-diely: pomocný režijný materiál, spojovací a upevňovací materiál, drobné ručné náradie a nástroje

C-diely pritom predstavujú široký sortiment s nízkou hodnotou na položku v porovnaní s A a B sortimentom a vysokými obstarávacími a skladovými nákladmi. Firma Würth je dodávateľom práve takýchto C materiálov a poskytuje svojimi službami dlhodobé znižovanie nákladov.

Würth ORSY® = zníženie Vašich nákladov v nasledovných úrovniach:

  • Nulové náklady na obstarávanie tovaru - o zabezpečenie sa stará Würth obchodný zástupca v pravidelných intervaloch pri osobných návštevách Vašej firmy. Dokáže tak nahradiť Vašu pracovnú silu, ktorá by sa musela v inom prípade o kontrolu stavu zásob a obstarávanie starať.
  • Minimálne skladové zásoby - prostredníctvom Vašich presne definovaných požiadaviek kvantitatívneho a kvalitatívneho charakteru a následného pravidelného servisu dodávok priamo ku Vám.
  • Minimalizovanie nákladov na nástroje a náradie, produkty technickej chémie, brúsne a rezné materiály - vďaka kvalite a inovácie Würth produktov najvyšších parametrov životnosti a účinnosti (výkonu, rýchlosti) využitia.

 

C-diely pritom predstavujú široký sortiment s nízkou hodnotou na položku v porovnaní s A a B sortimentom a vysokými obstarávacími a skladovými nákladmi. Firma Würth je dodávateľom práve takýchto C materiálov a poskytuje svojimi službami dlhodobé znižovanie nákladov.