Relast – posledná záchrana mostov pred sanáciou

relast1

Mosty, ako dopravné stavby vytvárajúce mimoúrovňové križovanie dvoch ciest prípadne cesty s prírodnou alebo antropogénnou prekážkou, poznáme už z dávnej minulosti ako primitívne lávky z kmeňov stromov. Následný pokrok v technológiách napomáhal ľudstvu zvyšovať objem dopravy, po cestách a mostoch, ktorých konštrukcia musela byť pripravená zvládať vznikajúce zaťaženie.

Zvyšujúci sa objem dopravy v Európe a vo svete mal za dôsledok postupné preťažovanie cestnej infraštruktúry. Ako príklad môžeme uviesť 70. roky minulého storočia kedy bol objem dopravy v Nemecku približne o 60% nižší ako je tomu v súčasnosti. Z dôsledku zahusťovania cestnej premávky a zvyšujúcich sa požiadaviek na prepravu ťažších nákladov dochádza k extrémnemu zaťaženiu mostných konštrukcií. Okrem týchto príčin je nevyhovujúci stav týchto mostov spôsobený zastaranými technologickými postupmi, použitými vzhľadom na vek mostného objektu. Z tohto dôvodu vieme preukázať, že v dnešnej dobe je každý ôsmy most znehodnotený. Vzhľadom na svoj strategický význam sú mostné objekty jednou z rozhodujúcich súčasti cestnej siete.

Táto situácia stavia orgány pred neľahké rozhodnutie medzi jeho renováciou alebo kompletnou sanáciou a následnou výstavbou nového mostného telesa. Téma obnovy mostov je v dnešnej dobe viac než aktuálna naprieč celou spoločnosťou. Pre projektantov, investorov či stavebné spoločnosti je dodatočné zosilnenie existujúcich nosných prvkov jednou z veľkých výziev súčasnosti.

Nový a jedinečný systém od spoločnosti WÜRTH prináša možnosť riešenia tejto situácie bez nutnosti obmedzovania bežnej premávky na takto významných dopravných uzloch čím napomáha k šetreniu finančných prostriedkov ktoré by bolo potrebné vynaložiť na vytváranie a prevádzkovanie náhradného riešenia pomocou obchádzkovej trasy pri využívaní bežných postupov renovácie mosta. Princíp fungovania systému RELAST® spočíva vo zvyšovaní šmykovej sily a odolnosti proti pretlačeniu konštrukcie čím zabraňuje jej poškodeniu.

Takéto vystuženie je realizované pomocou:
- Kompozitných kotviacich skrutiek, špeciálne vyvinutých spoločnosťou WÜRTH pre tento proces, s rezným závitom na jednej strane a následne na druhej strane so štandardizovaným ISO spojovacím závitom. Dĺžka skrutky sa odvíja od potreby konkrétneho projektu od 15-tich centimetrov až do viac ako troch metrov.
- Tlakovej roznášacej podložky
- Klinovej poistnej podložky
- Šesťhrannej matice
- Injektážnej malty RELAST®

relast4

 

Výhody aplikácie systému RELAST® pozostávajú z:
1. Najefektívnejšieho systému zosilnenia so všeobecným stavebným osvedčením DIBt
2. Rýchlej a ľahkej aplikácie kotiev pri zachovaní rekonštruovaného objektu v prevádzke – inštalácia zo spodnej strany
3. Výrazného navýšenie únosnosti v šmyku (až o 100%) a odolnosti na pretlačenie (až o 40%) s malým počtom výstužných prvkov
4. Predĺženia životnosti stavebných objektov
5. Použiteľnosti pre dynamicky namáhané nosné prvky
6. Okamžitej odolnosti – okamžitého prenosu zaťaženia

Použitím systému RELAST® dosiahneme dodatočné zvýšenie únosnosti pre namáhanie šmykom a odolnosť na pretlačenie čo ma za dôsledok zosilnenie existujúcich nosných prvkov. Práve vďaka tomu je oblasť použitia takéhoto systémového riešenia nie len pri obnove mostov, pri stavbách ako sú tunely, parkovacie domy, podchody a iné chátrajúce železobetónové konštrukcie ktoré sú vystavené zvýšenej premávke alebo frekvencii premávky, ale taktiež aj pri rekonštrukciách iných stavebných objektov

relast5 relast6 relast7

Svoju jedinečnosť na trhu mohlo toto systémové riešenie predviesť v Mníchovskom tunely Altstadtringtunnel v blízkosti neoklasicistickej stavby z roku 1806 „Prinz Carl Palais“. Práve tento tunel patrí k jednej z hlavných dopravných tepien v bavorskom hlavnom meste. Tunelu roky hrozilo jeho úplne zatvorenie, čo by spôsobilo úplný dopravný kolaps v centre mesta. Vďaka použitiu systému RELAST® pri ktorého aplikácii bolo inštalovaných 7 300 kompozitných skrutiek sa podarilo dosiahnuť iba čiastočné uzavretie dopravy a skrátenie doby potrebnej na uskutočnenie týchto opráv. Nakoľko vravíme o dopravnom uzly ktorým denne prejde odhadovo okolo 60 000 automobilov, môžeme povedať o značnom prínose pre všetky zúčastnené strany.

Množstvo použitých skrutiek nie je vždy tak vysoké ako pri spomínanej aplikácii v Mníchove. Vždy sa tento počet odvíja od konkrétnej stavby a rozsahu potrebnej renovácie. V určitých prípadoch je postačujúce použiť 20 skrutiek no pri kompletných renováciách sa to môže vyšplhať aj na 11 000. Z tohto dôvodu je potrebné vždy použitie systémového riešenia RELAST® navrhovať na základe zhodnotenia všetkých parametrov konkrétneho projektu.

„Zaskrutkovanie betónovej skrutky do vŕtaného otvoru vyplneného špeciálnou kompozitnou maltou RELAST“. Takto by znel jednoduchý opis tohto systémového riešenia za ktorým stojí viac ako osem rokov rozvoja partnerských spoločností skupiny WÜRTH. Špecialisti však vedia, že vytvorenie takto dômyselného systému ktorý dokáže spojiť tlakové a ťahové zóny v betóne a následne nechať skrutku absorbovať ťahové sily, ktoré sa uvoľňujú pri tvorbe trhlín, nie je vôbec tak jednoduché ako to vyzerá na prvý pohľad.

Donedávna nemali inžinier a projekčné kancelárie na mysli WÜRTH v prípade ak uvažovali o vystužovanie štruktúr. To sa však mení príchodom systému RELAST®, ktorým sa otvárajú nové perspektívy zákazníckej základne s významnou pomocou špeciálne vyvinutého softvéru na dimenzovanie riešenia pre konkrétny projekt z prostredia projekčnej kancelárie a za pomoci špecialistov zo spoločnosti WÜRTH.

handshake