Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov  
Zdvíhanie bremien

Zdvíhajte na maximum a bezpečne

Zdvíhanie či prenášanie bremien patrí k bežnej činnosti majstrov. Správnou manipuláciou si pritom viete ušetriť zdravotné problémy, či už akútneho, alebo chronického charakteru.

Vaše telo je vaším pracovným nástrojom a ak ho zaťažíte viac, ako je zvyknuté, alebo si naložíte viac, ako ste schopní bezpečne uniesť, zarábate si na problémy, ktoré môžu mať trvalé následky. Odborníci na bezpečnosť pri práci (BOZP) sa zhodujú v jednom: pokiaľ máte možnosť využiť vozík, zdvihák, alebo iné pomôcky na zdvíhanie a manipuláciu s bremenami, rozhodne ich uprednostnite pred zdvíhaním rukami.

Aj pre používanie takýchto pomocníkov platia pravidlá. My vám poradíme, aké nástroje vám pri zdvíhaní a manipulácii s bremenami uľahčia prácu a ako ich používať správne.

zdvihák

Zdvihák

Správne používanie zdviháka je kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti a zabránenie úrazom. Prinášame zopár tipov a zásad, ktoré treba pri používaní zdviháka dodržiavať, aby ste minimalizovali riziko úrazu.

1. Výber: Pri výbere zdviháka je potrebné zohľadniť hmotnosť a povahu bremena, ktoré s ním plánujete zdvíhať. Dôležité je pozrieť si nosnosť zdviháku. Pred použitím zdviháka odporúčame preštudovať si návod na použitie a dodržiavať odporúčané maximálne hmotnosti zdvíhaných bremien.

2. Kontrola: Pred každým použitím zdvihák dôkladne skontrolujte. Zamerajte sa na viditeľné poškodenia, ako napríklad trhliny, zlomené časti alebo opotrebené spoje. Uistite sa, že zdvihák má funkčné ovládacie prvky a bezpečnostné zámky. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, zdvihák nepoužívajte a radšej ho dajte skontrolovať servisu.

3. Umiestnenie: Pred zdvihnutím bremena sa uistite, že zdvihák je správne umiestnený a stabilne postavený. Použite pevný a rovný povrch, ktorý dokáže uniesť hmotnosť zdvíhaného bremena. Dodržujte správne rozostupy podpier a uistite sa, že sú zabezpečené proti posunutiu.

4. Postup: Pri zdvíhaní bremena postupujte pomaly a opatrne. Zabezpečte, aby sa žiadne osoby nenachádzali v blízkosti zdviháka a zdvíhaného bremena. Sledujte stabilnosť bremena počas zdvíhania a uistite sa, že je rovnomerne vyvážené. Nepreháňajte to s maximálnym zdvihom zdviháka. Manipulujte s bremenom opatrne a dávajte si pozor, aby vám zdvíhané bremeno nenarazilo do stropu, stien či iných prekážok.

5. Bezpečnostné opatrenia: Zdvihák by mal byť používaný iba školenými a oprávnenými osobami, ktoré majú dostatočné vedomosti o jeho používaní. Pri zdvíhaní ťažších bremien je vhodné mať pri sebe spolupracovníka, ktorý môže poskytnúť pomoc a dohliadať na bezpečnosť.

zdvíhacie popruhy

Zdvíhacie popruhy

1. Výber: Pri výbere zdvíhacích popruhov zohľadnite nosnosť a bezpečnostné špecifikácie. Pre správne zdvíhanie bremien zvoľte kvalitné popruhy, ktoré sú schválené a navrhnuté pre daný typ práce. Dodržujte maximálnu nosnosť uvedenú výrobcom a dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v návode.

2. Kontrola: Pred každým použitím popruhy dôkladne skontrolujte. Venujte pozornosť poškodeniam, ako sú trhliny, opotrebené miesta. V prípade akomkoľvek podozrení na možné nebezpečenstvo popruhy nepoužívajte a radšej ich vymeňte za nové.

3. Postup: Pokiaľ je to možné, popruhy by mali byť upevnené na pevných a rovnomerných bodoch zdvíhaného bremena. Vždy používajte prvky na upevnenie, ktoré sú určené pre tento účel a majú dostatočnú pevnosť. Uistite sa, že popruhy sú správne umiestnené a napnuté tak, aby zdvíhacie bremeno bolo stabilné a vyvážené. Popruhy by sa nemali prekrývať a vytvárať uzly, ktoré by mohli ovplyvniť funkciu upevnenia.

prísavky na sklo

Prísavky

Pre pohodlnejšie zdvíhanie napríklad sklenených tabúľ viete využiť aj zdvíhacie prísavky. Prísavky na sklo sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej prepravy sklenených tabúľ.

1. Výber: Sústreďte sa pri výbere na prísavky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre manipuláciu so skleným povrchom a majú dostatočnú silu a spoľahlivosť na udržanie váhy a veľkosti tabule.

2. Očistenie: Pred použitím prísaviek si overte, či sú sklenené tabule bez nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť prísavky. Vyčistite povrch tabule od mastnoty, prachu a škvŕn, napríklad Aktívnym čističom skla, alebo ekologickou variantou čističa skla. Hladký a čistý povrch zabezpečí lepšiu priľnavosť prísavky.

3. Umiestnenie: Pri umiestňovaní prísaviek na sklenenú tabuľu dávajte pozor na správne rozmiestnenie a zarovnanie. Prísavky by mali byť v rovnakej vzdialenosti od seba a pevne pritlačené k povrchu tabule. Pre ešte lepšiu priľnavosť odporúčame použiť Vákuový gél, ktorý zabezpečí ešte lepšie uchytenie prísavky k povrchu.

4. Kontrola: Pred zdvihnutím sklenenej tabule odporúčame najskôr skontrolovať priľnavosť jemným potiahnutím prísavky, aby ste overili, či stabilne drží. Ak si všimnete akékoľvek známky nedostatočnej priľnavosti, tabuľu nezdvíhajte. Radšej prísavku odlepte, a zopakujte postup od očistenia povrchu.