Nie je skrutka ako skrutka

Nie je skrutka ako skrutka

Skrutky, ako také, len v malej miere ovplyvňujú ekológiu drevostavby. Avšak do ústrania sa pomaly dostávajú skrutky so žltým pozinkovaním. Tento trend rozhodne nie je založený na estetických návrhoch konštrukčného detailu. Žlté pozinkovanie, ako povrchová úprava spojovacieho materiálu, vo svojom zložení obsahuje niekoľko zdraviu škodlivých látok – olovo, ortuť, kadmium a cr6 (šesťmocný chróm).

Najlepšia možná alternatíva náhrady tejto povrchovej úpravy je použitie skrutiek nehrdzavejúcej ocele, čo by ale znamenalo značný nárast ceny spojovacích prvkov. Ideálna a aj cenovo dostupná náhrada je povrchová úprava v tzv. bielom či modrom pozinkovaní.

Rizikovým miestom drevenej stĺpikovej konštrukcie sú predovšetkým spoje. Pri tvarových zmenách, čiže pri deformáciách konštrukcií, vzniká na spojovacie prostriedky namáhanie strihové, normálové alebo ich kombinácia. Kvalitná skrutka hlavne pri strihovom namáhaní sa ohne a naďalej plní svoju funkciu, nekvalitné sa zlomia, čo môže viesť ku kolapsu konštrukcie a ujme na ľudskom zdraví.

Skrutky Würth ASSY 3.0 sú certifikované pre všeobecné stavebné použitie a správajú pri deformácii konštrukcie obdobne ako bolo vyššie spomenuté. Vykazujú však omnoho vyššie hodnoty pri odtrhových skúškach a tak isto vykazujú cca. 2-násobne vyššie hodnoty odporu voči vytiahnutiu. kvalitných skrutiek.