Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou protipožiarnou ochranou?

Protipožiarna ochrana v budove vyžaduje dva druhy ochrany: Aktívnu protipožiarnu ochranu a pasívnu protipožiarnu ochranu.

Aktívna protipožiarna ochrana sa týka detekcie a hasenia požiaru, pasívna protipožiarna ochrana pôsobí preventívne a bráni šíreniu eventuálneho požiaru. Týmto sa obidve metódy dopĺňajú a umožňujú komplexnú ochranu budovy v prípade požiaru. Prečo sú dôležité obidve?

Aktívna protipožiarna ochrana

Aktívna protipožiarna ochrana zahŕňa všetky ochranné opatrenia a je uceleným systémom na detekciu a hasenie požiarov (požiarne hlásiče, postrekovacie hasiace systémy a hasiace prístroje).

Pasívna protipožiarna ochrana

Oproti aktívnej protipožiarnej ochrane má pasívna protipožiarna ochrana preventívnu úlohu. Zahŕňa celok všetkých konštrukčných opatrení, ktoré umožňujú na určitú dobu odolnosť proti ohňu. Toto je upravené predpismi s ohľadom na druh a využitie budovy.

Konštrukčné opatrenia majú:
• zadržať šírenie dymových splodín,
• zabrániť šíreniu plameňov,
• potlačiť tepelné účinky v dotknutých úsekoch
• a zachovať protipožiarnu odolnosť stavebných dielov/častí.

Tieto opatrenia sú označované ako pasívne, pretože fungujú bez zásahu človeka alebo externého napájania energiou. Okrem toho majú umožniť včasnú evakuáciu aj zásah záchranných tímov. Na dosiahnutie uvedených cieľov (ochrany) sa rozlišuje medzi dvomi postupmi riešenia:

• Riešenie pre štrukturálnu protipožiarnu ochranu (okrem iného protipožiarna ochrana ocele)
• Riešenie pre protipožiarne prestupy definovaných požiarnych úsekov (viď príklad)

Ako náhle je návrh budovy hotový, ďalší krok spočíva v stanovení opatrení pre pasívnu protipožiarnu ochranu (spravidla konceptom protipožiarnej ochrany). Okrem vedenia projektu je účastníkom aj riadiaci tím a následne jednotlivé profesie (majitelia príp. investori, architekti, statici, projektanti technického vybavenia budov atď.).