Špeciálne C-diely

cdiely

Odborné oddelenie pre špeciálne diely

Istota bez kompromisov

Oddelenie špeciálnych dielov tvorí odborný tím zaoberajúci sa požiadavkami podľa technických výkresov zákazníka.

Presnosť a kvalita sú dôležitou súčasťou procesu, rovnako ako samotný produkt. Optimalizované procesy prispôsobené Vašim potrebám spolu s rozsiahlym výrobným know-how predstavujú základ pre Vaše požiadavky a produkty.

Vaše špeciálne diely dokážeme:
• Sústružiť
• Frézovať
• Tvárniť za studena
• Slinovať
• Odlievať
• Tvárniť hlbokým ťahaním
• Raziť, rezať laserom, ryhovať, ohýbať

 

Kvalita od samého začiatku

Efektivita v oblasti zaistenia kvality

Würth divízia Industry neustále zlepšuje svoje produkty a kvalitu procesov. Vy, ako zákazník, rozhodujete o tom, či je produkt alebo služba vysoko kvalitná a či si dodávateľ zaslúži naďalej vašu dôveru.

Vedľa priebežných investícií do laboratórneho vybavenia prispievame celosvetovo k zlepšovaniu systémov zaistenia kvality a riadenia akosti. Hlavným cieľom je zaistiť, aby boli procesy čo najbezpečnejšie a najtransparentnejšie. Za účelom zaistenia vysokej kvality produktov Würth prevádzkujeme po celom svete laboratórne a testovacie zariadenia. Vďaka najrôznejším meracím zariadeniam a testovaciemu vybaveniu sme schopní preverovať rôzne materiály a výrobky.

• Testovacie zariadenia
• Prvé vzorkovanie podľa VDA
• PPAP atesty
• IMDS
• 3.1 certifikácia
• Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001:2008
• Certifikácia podľa DIN EN ISO 14001:2005

cdiely

C-diely bez hraníc

Komplexné služby pre Vaše produkty

Oceňované inovatívne logistické systémy a služby týkajúce sa procesov a produktov sú jednou z našich silných stránok, teda vašou výhodou.

Vaše špeciálne diely zahrnieme do nášho systému správy C-dielov a zaistíme vám plynulé zásobovanie, istotu v plánovaní a dostupnosť materiálu:
• Flexibilita
• Pohotovosť
• Obalové riešenia
• Kompletizácia
• CPS®ASSEMBLY
• CPS®CAD
• CPS®CONNETCT
• CPS®iBin
• CPS®KANBAN
• CPS®KIT
• CPS®ONE
• CPS®RFID

cdiely

Prečo si vybrať Würth divíziu Industry?

Prehľad prínosov pre vás

• Viac ako 1 milión položiek v našej ponuke produktov
• Modulové riešenia správy C-dielov
• Medzinárodná pôsobnosť v 84 krajinách sveta
• Odborné znalosti v oblasti správy C-dielov
• Skúsenosti výrobcu
• Viac ako 10 koncernových výrobných spoločností
• Odborné znalosti v rámci všetkých výrobných procesov
• Technická podpora a poradenstvo
• Komplexný prístup k správe C-dielov
• Inovatívne logistické koncepty
• Znalosť rôznych priemyselných odvetví
• Dokumentácia pre prvé vzorovanie
• Vlastné skúšobné laboratóriá
• Interný proces prispôsobený špeciálnym dielom
• Databáza CAD modelov

Váš kontakt na oddelenie špeciálnych dielov: industry@wurth.sk