Formy fakturácie

V záujme vyjsť v ústrety našim zákazníkom, zabezpečiť modernejší spôsob zasielania faktúr a podporiť ochranu životného prostredia, zavádzame zasielanie faktúr za naše tovary a služby v elektronickej podobe na vašu e-mailovú adresu. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Tiež vám nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijete?

Od 1.9.2022 spoločnosť Würth Slovensko prechádza na elektronickú formu fakturácie, a tým nielenže šetrí životné prostredie, ale aj naše a vaše peniaze. Bližšie informácie nájdete tu.

Výhody elektronickej faktúry:

  • Ušetríme spoločne veľké množstvo papiera a energie. Znížime uhlíkovú stopu a emisie.
  • Optimalizujte svoju administratívu záťaž a procesy. Zvýšte svoju produktivitu.
  • Majte svoje dokumenty pod ochranou.
  • Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti fakturačného dokladu.
  • Majte svoje dokumenty ihneď k dispozícii. Kdekoľvek a kedykoľvek.
  • Zjednodušte si sledovanie a evidenciu faktúr.
  • Plánujte presnejšie svoje úhrady a monitorujte cash-flow.

Zmena z elektronickej na papierovú faktúru

V prípade, že vám elektronický spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete požiadať o papierovú formu, vyplnením nižšie uvedenej elektronickej žiadosti. Faktúry vám budú zasielané na fakturačnú adresu, ktorú evidujeme pod vašim zákazníckym číslom.

Žiadosť o zmenu formy fakturácie

* Povinné údaje na vyplnenie.