Formy fakturácie

V záujme vyjsť v ústrety našim zákazníkom, zabezpečiť modernejší spôsob zasielania faktúr a podporiť ochranu životného prostredia, zavádzame zasielanie faktúr za naše tovary a služby v elektronickej podobe na vašu e-mailovú adresu. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Výhody elektronickej faktúry:

  • komfortný a pohodlnejší prístup k faktúre cez e-mail
  • elektronickú faktúru máte k dispozícii skôr ako papierovú
  • faktúru si vytlačíte kedykoľvek
  • možnosť uloženia v PDF formáte
  • elektronická faktúra obsahuje rovnaké údaje ako papierová
  • elektronická faktúra šetrí papier a životné prostredie

Tiež vám nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijete?

Pripojte s k našej iniciatíve a šetrite spolu s nami naše drahocenné prírodné zdroje.

Zriadenie služby zasielania elektronickej faktúry

Túto službu si môžete zriadiť jednoducho vyplnením nižšie uvedenej elektronickej žiadosti. Jej odoslaním súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmena z elektronickej na papierovú faktúru

V prípade, že vám elektronický spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete požiadať o papierovú formu bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov, vyplnením nižšie uvedenej elektronickej žiadosti. Faktúry vám budú zasielané na fakturačnú adresu, ktorú evidujeme pod vašim zákazníckym číslom.

 

Žiadosť o zmenu formy fakturácie

* Povinné údaje na vyplnenie.