Aj logistika vie byť smart. Firme šetrí tisíce

E-logistika

Profesionálna e-logistika dokáže znížiť finančné, personálne, časové a ďalšie prevádzkové náklady. Stransparentní proces objednávania, dodania a kontroly tovaru, minimalizuje problémy pri inventarizácii, zabezpečí kontinuálnosť výroby a je šitá na mieru individuálnych potrieb firmy.

Nie je nič horšie, ak musí 200 zamestnancov firmy prerušiť výrobu, lebo im chýba, povedzme, malá skrutka za päť centov. Výrobné firmy o tom vedia svoje. Prináša im to nielen veľké náklady v dôsledku výpadku produkcie, ale aj časové straty a mrhanie ľudským kapitálom. Ale spočítali ste si, koľko času strávia vaši zamestnanci aj tým, že denne navštevujú centrálny sklad, aby si potrebný materiál pri výrobe či údržbe zobrali? Len pri 10 zamestnancoch pracujúcich v dielni, z ktorých každý navštívi centrálny sklad v priemere štyrikrát denne a cesta tam a späť mu trvá 5 minút, je to ročne strata 800 hodín. Ak zoberieme mzdové náklady 5 eur na hodinu, firma takto neefektívne minie ročne 4000 eur.

Optimalizujte

„Firmy často hľadajú riešenie v znižovaní nákupných cien vstupných materiálov. No tým môžu skĺznuť k nekvalite, čo sa opäť odrazí na strate konkurencieschopnosti, dôveryhodnosti u zákazníkov a v prípade B2B segmentu strate zákaziek,“ upozorňuje Vladimír Petráš, divízny manažér Industry v spoločnosti Würth. Nadnárodný koncern je globálnou jednotkou v predaji montážneho a upevňovacieho materiálu a významný dodávateľ pre priemysel. Ako podotýka Petráš, stále málo firiem zaostruje na optimalizáciu procesov v rámci logistiky. „Dnes je to nielen nevyhnutnosť, ale práve smart logistika zvyšuje najmä výrobným firmám konkurencieschopnosť a prináša úspory v tisícoch,“ podotýka.

V logistike sa dá optimalizovať na viacerých frontoch. Jednak optimalizáciou počtu dodávateľov a voľby takého, ktorý obsiahne čo najširší sortiment a v kvalite, v akej potrebujete, ale aj celkovo outsourcovaním týchto činností a voľbou profesionálnej e-logistiky. Tým si aj zamestnancov, ktorí sa doteraz zaoberali hľadaním vhodných dodávateľov, porovnávaním ponúk, objednávkami, kontrolou stavu tovaru, fakturáciou, skladovaním a podobne, uvoľníte na core biznis firmy. Bez toho, aby ste stratili kontrolu nad jednotlivými procesmi.

E-logistika

„Outsourcing a prechod na profesionálnu e-logistiku dokáže firme priniesť popri redukcii dodávateľov a optimalizácii pracovnej sily celkovú časovú úsporu procesov, transparentnosť, kontinuálnosť dodávok, ako aj minimalizáciu chýb pri objednávkach či inventarizácii,“ konštatuje Petráš. Napríklad E-procurement, teda elektronické obstarávanie umožňuje obstarávanie tovarov využitím elektronickej výmeny dát. Zahŕňa všetky procesy od objednávky po kontrolu faktúr. „Elektronická logistika dokáže stlačiť procesné náklady spojené s obstaraním tovaru až o 30 percent nižšie a ak firma outsourcuje tieto činnosti, umožní jej to nielen venovať sa core biznisu, ale procesné náklady stiahne celkovo až o 70 %,“ vypočítava Petráš. Táto úspora je podľa neho viditeľná najmä pri takzvaných C-dieloch, malých položkách, ako je pomocný režijný materiál, spojovací materiál, drobné ručné náradie a nástroje či spotrebná chémia. Len 20 % z ceny tvorí hodnota tovaru a až 80 % náklady spojené s objednaním, príjmom tovaru, uskladnením či kontroly faktúr.

Smart riešenia

Už to dávno nie je o tom, že si vo firme manuálne zisťujete, aký tovar chýba, na stránke dodávateľa ho objednáte a čakáte, kým príde na centrálny sklad. „Základom je presné nastavenie systému podľa potrieb firmy. Teda zistenie spotreby jednotlivých druhov tovaru vo firme za rok a vypočítanie priemernej spotreby na mesiac či týždeň. Podľa toho sa nastavia procesy tak, aby sa zabezpečila kontinuálnosť dodávok,“ hovorí.

V súčasnosti sú už na trhu riešenia, ktoré pracujú plne automaticky. Jedným z nich je napríklad čítačka čiarových kódov, ktorá po naskenovaní štítku z boxu automaticky odošle informáciu k dodávateľovi, aby pripravil chýbajúci tovar na expedovanie. Tým, že čítačka je vybavená optickým a akustickým potvrdením načítania, znižuje sa akékoľvek riziko tvorby chýb pri objednávke. Do popredia sa však čoraz viac dostávajú vysoko inteligentné riešenia. „Ide napríklad o inteligentné boxy či regály, ktoré už dokážu sami vyhodnocovať situáciu a komunikovať s dodávateľom prenosom cez rádiové vlny,“ spresňuje Petráš. Smart regál napríklad v pravidelných intervaloch dokáže vyhodnocovať hmotnosť boxov, ktoré sú na ňom a zasielať tieto informácie do systému. To umožňuje dodávateľovi okamžite zareagovať a chýbajúci tovar pripraviť na expedovanie na dohodnuté miesto a čas. V prípade veľkých, paletových systémov, sú zas riešením inteligentné schránky, kde sa scanujú a odosielajú informácie o celej palete, na ktorej boli produkty. Údaje na etikete s EAN kódom si obvykle volí firma podľa toho, či chce len počet a šaržu výrobku, alebo aj bližšie označenie miesta výkonu práce, kam má byť tovar dodaný. „Každá firma má špecifické potreby a práve profesionálna smart logistika umožňujú plne synchronizovať jednotlivé procesy. Zahŕňa presnú štatistiku spotreby materiálu vo firme, ponúka optimálne skladovanie výrobkov, poriadok a prehľadnosť produktov, rýchlu orientáciu v zásobách, flexibilné dopĺňanie a doobjednávanie produktov, ktoré firma v danom čase a na danom mieste potrebuje,“ vysvetľuje Petráš. Práve potreba nízkych skladových zásob pre firmu minimalizuje aj potrebu inventarizácie, administratívy, čím prináša personálnu úsporu, no zvyšuje kontrolovateľnosť a transparentnosť logistických procesov. „Tým, že je šitá presne na individuálne potreby firmy dnes doslova pochováva éru univerzálnych riešení,“ dodáva Vladimír Petráš.

Ako optimalizovať?

  • Zredukujte počet dodávateľov na takého, ktorý obsiahne čo najširší sortiment a v kvalite, akú potrebujete. Príklad: Ak máte len štyroch dodávateľov, s ktorými mesačne uzatvoríte po osem objednávok v celkovej hodnote, povedzme, 1 600 eur, tak sa vám spolu so mzdovými nákladmi a časom potrebným na zistenie potreby, výber dodávateľa, porovnanie cien, príjem tovaru, jeho uskladnenie, faktúry a podobne, vyštverajú ročné náklady na viac ako 5 300 eur.
  • Optimalizujte produktivitu vašich zamestnancov. Príklad: Zoberme, že máte 10 zamestnancov pracujúcich v dielni a v priemere každý z nich navštívi centrálny sklad štyrikrát denne, aby si zobral spotrebný materiál, tzv. C-diely. Pri jednej ceste z a do skladu trvajúcej 5 minút je to denne strata 200 minút. Za rok je to dokonca až 48 tisíc minút, čo je 800 hodín vynaloženej na neefektívnu aktivitu, za ktorú pri mzdových nákladov 5 eur na hodinu by ste ako firma zaplatili až 4 000 eur.
  • Zosynchronizujte procesy. Príklad: V priemere pripadajú na jedinú objednávku malých dielov dodatočné náklady 100 eur, a to iba za logistiku a spracovanie. Spravidla to predstavuje 80 % celkových nákladov, teda hodnota samotného tovaru je 20 %. Redukciou procesných nákladov a nastavením smart logistiky usporíte až 70 %.
  • Outsourcujte činnosti – Príklad: Na činnosti spojené s logistikou - hľadanie vhodných dodávateľov, porovnávanie ponúk, objednávky, kontrola stavu tovaru, fakturácia a podobne, musíte vyčleniť niekoľko zamestnancov, ktorých však môžete investovať do vlastného biznisu tým, že logistiku riešite externe. Profesionálna e-logistika vám nielen ušetrí peniaze (zjednodušenie procesov, minimalizovanie skladových priestorov, inventarizácie), ale máte všetky procesy pod drobnohľadom.