Stavba

Stavby

1. Dĺžka konania

Ako je to s dĺžkou vybavenia stavebného povolenia? Dostanem ho už o pár týždňov, súri ma čas?

Väčšina stavebníkov si myslí, že stavebné povolenie obvykle dostane do stanovenej lehoty. Treba sa pripraviť na to, že na jeho vybavenie je potrebné priniesť kompletnú dokumentáciu a všetky súhlasné stanoviská rôznych úradov a správcov sietí, napríklad životného prostredia, združení, elektrární, plynární, vodární, kanalizácií, ale napríklad aj susedov. Každá dotknutá strana má pritom 30-dňovú zákonnú lehotu na vyjadrenie. Ak však rozhodnutie niekto z dotknutých subjektov napadne a podá odvolanie, proces sa predĺži do objasnenia stanovísk. Aj vzhľadom na súčasný stavebný boom a pretlak podobných žiadostí sa tak treba pripraviť na to, že reálne trvá vybavenie stavebného povolenia často aj pol roka.

2. Povolenie na stavbu

Nie každá stavba si vyžaduje stavebné povolenie. Čím sa treba riadiť?

Stavby možno rozdeliť na tri druhy – drobné, kde stačí ohlásenie stavebnému úradu. Ďalšie sú jednoduché stavby, ktorých parametre podrobne definuje stavebný zákon a na ktoré je síce potrebné aj stavebné povolenie, ale žiadosť o územné rozhodnutie možno zlúčiť zároveň so žiadosťou o stavebné povolenie. Treťou skupinou sú väčšie stavby, kde je potrebné podať zvlášť žiadosť o územné rozhodnutie a zvlášť žiadosť o stavebné povolenie. Vždy si preto zistite, aké všetky zákony a nariadenia musíte pri stavbe dodržať.

3. Projektové práce

Oplatí sa mi investovať do projektovej dokumentácie?

Dôkladná príprava projektovej dokumentácie je obzvlášť dôležitá. Určite neodporúčam zvoliť lacný variant aj preto, že náprava zle postaveného domu je oveľa nákladnejšia než väčšia investícia do kvalitného projektu a vypracovania projektovej dokumentácie. Projektant musí poznať vaše predstavy, aby mohol stavbu navrhnúť podľa vašich požiadaviek, preto je dôležité s ním komunikovať. Pozor však na častú chybu, ktorú najmä laickí stavebníci robia, a to je zle stanovená zmluva s projektantom.

4. Povinnosti projektanta

Aké by mali byť povinnosti projektanta pri výstavbe? Treba si to upraviť v zmluve?

Zmluva s projektantom musí jasne definovať, za čo zodpovedá a ako mu bude vyplatená odmena. Vždy je lepšie odmenu stanoviť tak, že je vyplatená po častiach. To znamená, že na vypracovanie projektovej dokumentácie sa projektantovi dá záloha, ale celú sumu vyplatíte až vtedy, keď stavebný úrad stavebné povolenie schváli. Často sa totiž stáva, že úrad vráti projektovú dokumentáciu na doplnenie, no projektant, keďže už má vyplatenú celú odmenu za projekt, nemá ambíciu chyby čo najskôr odstrániť. Na druhej strane, hoci sa snažte vplývať na projektanta, aby sa venoval len vašej projektovej dokumentácii, netlačte na neho, aby ju urobil čo najrýchlejšie a nevznikli tak v projektovej dokumentácii zbytočné chyby.

5. Stavebný dozor

Ako by mal vyzerať nezávislý stavebný dozor a čo všetko by mal mať na starosti?

Ak staviate svojpomocne, musíte mať zo zákona stavebný dozor. V prípade špecializovanej firmy dozor síce potrebný zo zákona nie je, ale určite ho odporúčam. Kvalitný stavebný dozor totiž odhalí aj veľa pochybení v postupe a je tiež garantom, že sa dodržia všetky normy, pracovné postupy a použité materiály podľa odsúhlaseného projektu. Určite sa nenechajte stavebnou firmou odbiť tým, že dozor netreba, lebo „to robia už 20 rokov“. Neznamená to, že to robia 20 rokov aj správne a kvalitne. Napríklad ako laik neskontrolujete, akú výstuž stavebná firma zaliala do betónu. Stavebný dozor musí jej kvalitu odsúhlasiť ešte pred zaliatím. Dobrý stavebný dozor je zárukou, že sa stavba uskutoční načas, kvalitne a nepredraží sa.

6. Proces kolaudácie

Kolaudácia má svoj postup. Čo môže odo mňa stavebný úrad žiadať?

Pred podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie si zistite, aké prípadné prílohy od vás bude stavebný úrad požadovať a aké má mať žiadosť náležitosti, aby vám ju zbytočne úrad nezamietol či nevrátil na doplnenie. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po 15 dňoch od schválenia, ak ho nik z dotknutých účastníkov nenapadne. V rozhodnutí stavebný úrad určí účel, na aký stavbu môžete využívať. S kolaudačným rozhodnutím idete na obecný úrad vyžiadať si súpisné číslo a následne môžete podať žiadosť na zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Radí Ing. Roman Zednikovič, projektový manažér Würth Slovensko