Ochrana sluchu

opp sluch

Strata sluchu je veľmi pomaly postupujúci proces. Príčinami sú pouličný ruch a hluk všedného dňa, navštevovanie diskoték či sústavné hlukové zaťaženie na pracovisku. Mnoho ľudí podceňuje tieto nebezpečenstvá, lebo väčšina ľudí rýchlo reaguje iba na akútnu stratu sluchu v dôsledku nadmernej hlučnosti, alebo náhleho hluku. Dlhodobé poškodzovanie je zreteľné až po uplynutí 10 až 20 rokov.

Nebezpečenstvo pomaly postupujúceho poklesu sluchovej citlivosti sa spozoruje neskoro a je dramatické. Strata sluchu je nezvratná s postihnutého bude sprevádzať po celý zvyšok života bez nádeje na zlepšenie.

Hluková nedoslýchavosť je jednou z najrozšírenejších chorôb z povolania a spôsobuje ročne náklady v miliónových výškach. Cieľavedomé používanie vhodných pomôcok na ochranu sluchu chráni náš sluch pred poškodením.

Dôsledné používanie pomôcok na ochranu sluchu zabraňuje vzniku poškodení sluchu hlukom. Pomôcky na ochranu sluchu musíte používať počas celého trvania hlukového zaťaženia. Už len o trochu skrátený čas používania pomôcok na ochranu sluchu má za následok značné zníženie účinku ochrany sluchu.

Čo hovoria zákony?

V zmysle novej Smernice EU "hluk" je podnikateľ povinný pri nameranej hlučnosti vyššej ako 80 dB(A) poskytovať vhodné pomôcky na ochranu sluchu. Pracovníci sú povinní poskytnuté pomôcky na ochranu sluchu používať. Oblasti s hlukovým zaťažením vyšším ako 85 dB(A) treba označiť ako hlučné úseky. Používanie pomôcok na ochranu sluchu sa stáva povinnosťou.

Hlukové zaťaženie