Ochrana zraku

opp zrak

Oko je dôležitým zmyslovým orgánom človeka. Z tohto dôvodu musíme urobiť všetko pre to, aby sme oči chránili a zachovali si zrakovú ostrosť. Ak sú pracovníci počas práci konfrontovaní s vplyvmi, ktoré negatíve pôsobia na ich zrakovú ostrosť alebo ju dokonca ohrozujú, zamestnávateľ je povinný uplatniť preventívne opatrenia.

Oko je vystavené množstvu ohrození, ktoré sa dajú rozdeliť do troch skupín:

  • Chemické ohrozenie (kyseliny, lúhy, plyny, výpary, hmla, dym)
  • Mechanické ohrozenie (prach, cudzie telesá)
  • Optické ohrozenie (ultrafialové a infračervené žiarenie, oslepenie svetlom)

Okuliare Würth - bezpečnosť a komfort pri práci

Iba sústavné používanie výrobkov na ochranu zdravia pri práci zabezpečuje dokonalú ochranu pred rozličnými druhmi ohrozenia. Ochranné okuliare Würth sa vyznačujú mnohými vlastnosťami, ktoré slúžia príjemnému pocitu pri ich používaní:

  • Vynikajúci komfort pri používaní
  • Perfektný anatomický tvar
  • Moderný, športový dizajn
  • Najvyššia bezpečnosť
  • Kombinácia ochrany a módnosti